EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Changes in Authorization and Access Control in Windows Server 2008 R2

Updated: March 9, 2009

Applies To: Windows Server 2008 R2

The following topics describe changes to authorization and access control technologies in Windows Server 2008 R2:

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis: