Hendelses-IDer og feilkoder for katalogsynkroniseringsverktøyet (versjon 9.1)

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-08-21

Dette emnet fungerer som hjelp for feil og advarsler f.o.m. nummer 1300–2011 i katalogsynkroniseringsverktøy (versjon 9.1) for Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Her forklares bl.a. hendelses-ID 1309 eller feilkode 1309, som indikerer mangel på kommunikasjon med synkroniseringswebtjenesten, og hendelses-ID 1310 eller feilkode 1310, som er en generell synkroniseringsfeil. Disse løsningene og koblingene er kun ment å hjelpe Forefront Online Protection for Exchange-brukere. Med denne informasjonen kan du feilsøke FOPE DST-feil etter at verktøyet er installert og kjørt, dersom synkroniseringen ikke fungerer som forventet.

Hvis dette emnet ikke løser dine problemer med DST 9.1, kan du finne mer informasjon ved å gå gjennom koblingene i Se også-delen på slutten av dette emnet, eller ta kontakt med Microsoft Kundestøtte som angitt i Støtteinformasjon. Hvis du vil bidra med din egen kunnskap, og forbedre informasjonen om feil og hendelser i DST 9.1, oppfordrer vi deg til å bruke rangeringssystemet med fem stjerner øverst på denne siden for å gi tilbakemeldinger. Du kan også legge inn en ny artikkel eller oppdatere innholdet i en eksisterende artikkel på TechNet-wikien.

Følgende tabell beskriver hendelses-IDer for FOPE DST 9.1 og mulige løsninger.

 

Hendelses-ID Hendelsesnivå Melding Løsning

1300

Feil

Det har oppstått en kritisk feil.

Utvidede egenskaper:

Avslutter programmet: <sant/usant>

Unntaksdetaljer: <unntaksdetaljer>

Denne generelle feilmeldingen har ingen direkte løsning, da detaljene avhenger av din situasjon. Bruk den tilpassede informasjonen om Unntaksdetaljer i feilmeldingen som nøkkelord, og søk etter hjelp i TechNet-biblioteket, FOPE TechNet-forumene, det nettbaserte innholdet fra Microsoft Kundestøtte eller kontakt en støtteagent direkte, som beskrevet under Støtteinformasjon.

1302

Feil

Synkroniseringswebtjenesten rapporterer at det oppsto en intern feil under behandlingen av en forespørsel. Dette kan skyldes et problem med tjenesten. Kontakt teknisk støtte.

Utvidede egenskaper:

Feiltype: <feiltype>

Fordi synkroniseringen er avhengig av en Internett-tilkobling til tjenesten, kan du ikke fullføre synkroniseringen hvis ikke tjenesten er tilgjengelig. Hvis webtjenesten ikke er tilgjengelig, kan det hende problemet løses før neste planlagte synkronisering finner sted. Du kan kontakte en støtteagent direkte, som beskrevet under Støtteinformasjon, for å få bekreftet tjenestestatusen eller få hjelp dersom problemet vedvarer gjennom flere synkroniseringer.

1303

Feil

Kombinasjonen av brukernavn/passord er ugyldig.

Oppgi et brukernavn og passord som har domeneadministrator- eller firmaadministratortillatelser, i FOPE-administrasjonssenteret for kontoen du vil synkronisere. Du sjekker dette ved å logge på administrasjonssenteret og klikke kategorien Brukere, som du finner nedenfor Administrasjon-kategorien. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for brukerkontoer, kan du se Behandling av brukerkonto. Det kan hende du må opprette en brukerkonto med tilstrekkelige tilgangsrettigheter for kontoen du forsøker å synkronisere. Husk at det kan ta noe tid før detaljene har gått gjennom alle FOPE-datasentrene.

1304

Feil

Operasjonen til synkroniseringswebtjenesten ble tidsavbrutt. Flere nye forsøk har mislyktes, og synkroniseringsprosessen kan ikke fortsette. Kontroller at nettverkstilkoblingen er oppe og at synkroniseringsbakserveren er tilgjengelig.

Test forbindelsen til den webbaserte synkroniseringstjenesten. Start synkroniseringen på nytt etter at du har bekreftet at tilkoblingene fungerer. Du sjekker forbindelsen ved å åpne en ny forekomst av nettleseren og forsøke å koble til synkroniseringstjenesten direkte på følgende URL: https://sync.messaging.microsoft.com/dirsync91/syncservice.svc.

Hvis dette ikke fungerer, må du kontrollere at du har tilgang til det lokale nettverket. Det kan hende du må endre proxy-innstillingene i DST. Du kan også se gjennom informasjonen i Konfigurere vertsbaserte tjenester og starte synkroniseringen på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, kontakter du en støtteagent som angitt under Støtteinformasjon.

1305

Feil

Synkroniseringswebserverne er utilgjengelige. Sørg for at DST er konfigurert med riktig URL til bakserver, og at URLen er tilgjengelig fra denne maskinen.

Test forbindelsen til den webbaserte synkroniseringstjenesten. Start synkroniseringen på nytt etter at du har bekreftet at tilkoblingene fungerer. Du sjekker forbindelsen ved å åpne en ny forekomst av nettleseren og forsøke å koble til synkroniseringstjenesten direkte på følgende URL: https://sync.messaging.microsoft.com/dirsync91/syncservice.svc.

Hvis dette ikke fungerer, må du kontrollere at du har tilgang til det lokale nettverket. Det kan hende du må endre proxy-innstillingene i DST. Du kan også se gjennom informasjonen i Konfigurere vertsbaserte tjenester og starte synkroniseringen på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, kontakter du en støtteagent som angitt under Støtteinformasjon.

1306

Feil

Innsendte synkroniseringsdata ble avvist som ugyldige av synkroniseringswebtjenesten. Se over innstillingene og sørg for at alle nødvendige synkroniseringsinnstillinger er angitt og gyldige.

Utvidede egenskaper:

Feiltype: <feiltype>

Innstillingsnavn: <innstillingsnavn>

Det finnes ingen brukerkonfigurerbare data for DST-innstillingene som forårsaker denne feilen. Kontakt en støtteagent direkte, som beskrevet i Støtteinformasjon.

1307

Feil

Den angitte synkroniseringsbrukeren har ikke lov til å utføre de nødvendige synkroniseringsoppgavene. Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene og lagre dem på nytt. Hvis brukertillatelsene har blitt endret, bør du vurdere å ta i bruk de korrekte tillatelsene for synkroniseringsbrukeren.

Utvidede egenskaper:

Feiltype: <feiltype>

Brukernavnet i FOPE har ikke de nødvendige tillatelsene. Den lokale tjenestekontoen og DST-synkroniseringstjenestene må kjøres ved hjelp av riktig nettverkstjenestekonto for at alle de nødvendige ressursene skal være tilgjengelige. Se gjennom løsningen for feilnummer 1303.

1308

Feil

Synkroniseringen utførte en ugyldig operasjon, og forespørselen ble avvist av bakserveren. Dette skal normalt ikke skje, og kan skyldes en feil. Start synkroniseringen på nytt, og hvis problemet vedvarer, kontakter du kundestøtte.

Utvidede egenskaper:

Feiltype: <feiltype>

Denne generelle feilmeldingen har ingen direkte løsning, da detaljene avhenger av din situasjon. Lukk alle programmer som kjører, og gjenta synkroniseringen. Hvis problemet vedvarer, noterer du den tilpassede informasjonen i feilmeldingen, og kontakter en støtteagent som beskrevet i Støtteinformasjon.

1309

Feil

Kommunikasjon med synkroniseringswebtjenesten (bakserver) mislyktes, grunnet en protokollfeil. Dette kan være et resultat av nettverksbrudd eller at tjenesten er utilgjengelig. Hvis feilen vedvarer, kontakter du teknisk støtte.

Test forbindelsen til den webbaserte synkroniseringstjenesten. Start synkroniseringen på nytt etter at du har bekreftet at tilkoblingene fungerer. Du sjekker forbindelsen ved å åpne en ny forekomst av nettleseren og forsøke å koble til synkroniseringstjenesten direkte på følgende URL: https://sync.messaging.microsoft.com/dirsync91/syncservice.svc.

Hvis dette fungerer, starter du DST på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du kontrollere at du har tilgang til det lokale nettverket. Du kan også se gjennom informasjonen i Konfigurere vertsbaserte tjenester og deretter starte synkroniseringen på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, kontakter du en støtteagent som angitt under Støtteinformasjon.

1310

Feil

Synkronisering mislyktes. Se feilen nederst i denne hendelsesloggen, og andre hendelser loggført under synkroniseringen, for mer informasjon.

Tjenesten forsøker å kjøre synkroniseringen på nytt i henhold til det angitte intervallet.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du en støtteagent som angitt under Støtteinformasjon.

1311

Feil

Det oppstod en feil under forsøk på å identifisere Active Directory-skogen og domener.

Utvidede egenskaper:

Grunn: <grunn>

Flere data: <flere detaljer>

Sørg for at maskinkontoen for datamaskinen som kjører DST-klienten, har tilgang til og kan sende spørringer til Active Directory Domain Service. Hvis problemet vedvarer, kontakter du en støtteagent som angitt under Støtteinformasjon.

1312

Feil

Det oppstod feil ved sending av spørring til active directory

Utvidede egenskaper:

Resultatkode: <resultatkode>

Feilmelding: <feilmelding>

Sørg for at maskinkontoen for datamaskinen som kjører DST-klienten, har tilgang og kan sende spørringer til Active Directory Domain Service. Dette innebærer at datamaskinen er tilknyttet Active Directory Domain. Hvis problemet vedvarer, kontakter du en støtteagent som angitt under Støtteinformasjon.

2003

Advarsel

Synkroniseringsjobben ble tvunget til å stoppe

Utvidede egenskaper:

Jobbtype: <jobbtype>

Katalogsynkroniseringen ble stoppet av den lokale brukeren. Hvis du vil synkronisere, starter du tjenesten på nytt eller starter en synkronisering manuelt, som dokumentert under Synkroniser nå.

2004

Advarsel

Slår opp en lokalisert streng som ligner på Tjenestekonfigurasjonen mangler eller er ufullstendig. Dette kan være fordi:

1. Synkroniseringsdetaljene mangler eller er ugyldige. Bruk DST Admin til å angi detaljene.

2. Konfigureringsinnstillingene for synkronisering mangler. Se etter manglende innstillinger i DST Admin.

3. Tjenesten kan ikke kommunisere med synkroniseringsbakserveren grunnet et nettverks-/installasjonsproblem. Se andre hendelser som ble loggført forut for denne hendelsen for mer informasjon om hva som har gått gærent.

Synkroniseringsjobben kan ikke starte før tjenestekonfigurasjonen er tilgjengelig.

Utvidede egenskaper:

Jobbtype: <jobbtype>

Årsak: <manglende konfigurasjonsinformasjon>

Sørg for at du har oppgitt hvert element oppført i meldingen om denne advarselen. Følg løsningen for feil 1303 og feil 1304.

Hvis du fremdeles ikke kan koble til og synkronisere, kontakter du en støtteagent direkte, som angitt under Støtteinformasjon.

2005

Advarsel

Ugyldige oppføringer ble funnet under behandling av active directory-objekter for synkronisering

Utvidede egenskaper:

Feiltype: <feiltype>

Ugyldige oppføringer: <ugyldige oppføringer>

En proxy-adresse er kanskje ugyldig.

Kontroller at de rapporterte oppføringene er gyldige SMTP-adresser. Dersom ugyldige oppføringer ble rapportert som ikke-eksisterende brukere, må du sjekke om de ble lagt til administrasjonssenteret. Hvis det er tilfelle, kan du ignorere denne advarselen.

2006

Advarsel

Det har oppstått en kraftig endring i antallet objekter i løpet av den siste synkroniseringen, sammenlignet med dataene på bakserveren. Bekreft at dette er en endring du er kjent med, og at synkroniseringen fungerer som den skal

Utvidede egenskaper:

Feiltype: <feiltype>

Nytt objektantall: <antall>

Forrige objektantall: <antall>

Bekreft at du forventet en kraftig endring i antallet brukere eller objekter. Hvis ikke sjekker du listen med brukere i administrasjonssenteret, og forsikrer deg om at den er komplett. Hvis den er ufullstendig, kontakter du en støtteagent direkte, som angitt under Støtteinformasjon.

2007

Advarsel

Tilkobling til en kjent domenekontroller mislyktes. En ny domenekontroller vil bli brukt i stedet.

Utvidede egenskaper:

Domenenavn: <domenenavn>

Forrige domenekontroller: <navn på domenekontroller>

Ny domenekontroller: <navn på domenekontroller>

Kontroller at synkroniseringen ble fullført, ved å vise brukerlisten i administrasjonssenteret for å sjekke at den inneholder den komplette brukerlisten.

2009

Advarsel

Tjenestekommunikasjon til klientgrensesnitt ble avbrutt. Klientgrensesnittet kan ikke vise den nyeste statusen for tjenesten. Omstart av admingrensesnittet bør løse dette problemet.

Start DST på nytt. Hvis advarselen fortsetter å vises, kontakter du en støtteagent direkte, som angitt under Støtteinformasjon.

2010

Advarsel

Kan ikke hente informasjonskapselen DirSync fra Active Directory tidsnok. DirSync-informasjonskapselen er nødvendig for differensielle synkroniseringer. Dette fører ikke til datatap eller andre problemer, men neste synkronisering på denne navngivningskonteksten kan gå tregere enn normalt.

Domene-DN: <domene-DN>

Hvis denne advarselen fortsetter å vises, kontakter du en støtteagent direkte, som angitt under Støtteinformasjon.

2011

Advarsel

Det oppstod et midlertidig synkroniseringsunntak. Prøver på nytt om noen sekunder

Hvis denne advarselen fortsetter å vises, eller fører til at synkroniseringen mislykkes, kontakter du en støtteagent direkte, som angitt under Støtteinformasjon.

 
Vis: