Kjøre arkivrapport

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-09

ImportantViktig! 
Arkiv rapportering-funksjonen er bare tilgjengelig for Exchange Hosted Archive (EHA) kunder.

Overholdelsesansvarlige, teknisk ansvarlige og tilsynspersoner kan kjøre arkivrapporter fra Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret. Hvis du har en av disse rollene, kan du kjøre en rapport umiddelbart, eller planlegge at rapporter skal kjøres med jevne mellomrom og leveres til deg og andre administratorer.

Du kan vise en rapport som en nettside, en PDF-fil (krever Adobe Acrobat 5.0 eller nyere med innebygd PDF-visning aktivert), eller som en XLS-fil (Microsoft Excel).

Slik kjører du en arkivrapport:
  1. Klikk på Kjør arkivrapport i kategorien Mine rapporter i Oppgave-ruten i FOPEadministrasjonssenteret.

  2. Klikk arkivrapporttypen du vil kjøre, på siden Rapportlisten. Hvis vil ha en beskrivelse av hver rapporttype, se Rapporter for arkivvisning.

  3. Angi rapportkriteriene på siden Rapportutføring.

  4. Velg utdataformat for rapporten, og gjør deretter ett av følgende:

    1. Hvis du vil kjøre en rapport umiddelbart, klikker du Kjør.

    2. Hvis du vil kjøre vanlige rapporter, klikker du Abonner på. Skriv inn e-postadressene som rapportene skal sendes til, i Send-boksen, velg intervall, og klikk så på Bruk.

TipTips! 
Hvis du vil endre abonnementene for arkivrapporter, klikker du Abonnementer øverst til høyre på siden Rapportliste.
 
Vis: