Konfigurere søppelpost- og policykarantene

 

Emne sist endret: 2012-04-18

Søppelpostkarantene er det mest brukte alternativet for lagring av søppelpost, fordi det betyr at virksomhetens e-postservere ikke trenger å behandle og lagre denne typen e-post. Dessuten trenger ikke brukerne å gå gjennom søppelpostmeldinger i Søppelpostkarantene, noe som igjen fører til forbedret produktivitet for alle ansatte. Du kan også bruke policyinnstillinger til å sette meldinger i karantene, slik at brukerne kan få tilgang til meldingene senere.

Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) søppelpostkarantene har to funksjoner:

 1. Ekstern lagring av søppelpost for e-post som er registrert som spam (søppelpost), og for e-post som er satt i karantene på grunn av policyinnstillinger. E-post som er satt i søppelpostkarantene når ikke firmanettverket.

 2. Et nettbasert grensesnitt der brukere kan se spam sendt til dem, men fanget opp og satt i karantene. Ved hjelp av dette grensesnittet kan brukere vise meldinger som står i karantene, flytte dem til innboksen sin hvis de ønsker det, og rapportere falske positive (legitime e-postmeldinger som er feilkategorisert som spam).

Under finner du en oversikt over hvordan du aktiverer og konfigurerer søppelpostkarantene for tjenesten din.

Søppelpostkarantene og Policykarantene må være aktivert for alle domenene du vil at de skal gjelde for.

ImportantViktig! 
Søppelpost holdes i karantene i minst femten (15) dager. Når denne perioden er utløpt, slettes e-postene og kan ikke gjenopprettes. Policykarantenemeldinger beholdes i syv (7) dager før de slettes. Dette er standardinnstillingene for karanteneoppbevaring.

To alternativer er tilgjengelige i delen søppelpostkarantene:

 1. Tillat brukertilgang: Denne innstillingen gjør det mulig for brukere å logge på brukergrensesnittet til søppelpostkarantenen. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, vil varslinger om søppelpostkarantene fremdeles leveres til brukeren.

 2. Tillat nedlasting av tillegg for søppelpost for Outlook: Denne innstillingen tillater at brukere laster ned og bruker Microsofts rapporteringsverktøy for søppelpost for Microsoft Office Outlook. Dette verktøyet lar brukere enkelt rapportere søppelpost til Microsoft for analyse for å hjelpe med å redusere antallet og virkningen av fremtidig søppelpost.

Følgende alternativer er tilgjengelige i delen Policykarantene:

 1. Tillat brukertilgang: Med denne innstillingen kan alle brukere logge på brukergrensesnittet til Policykarantene og vise e-postmeldingene som er satt i karantene.

 2. Nedlasting av vedlegg: Denne innstillingen angir om vedlegg i meldinger som er satt i karantene på grunn av policyregler, kan lastes ned. Den definerer også om alle brukere eller kun administratorer kan utføre handlinger på meldingen.

 3. Frigivelse av meldinger: Denne innstillingen angir om meldinger som er satt i karantene på grunn av en policyregel, kan frigis og leveres til den opprinnelige mottakerens innboks. Den definerer også om alle brukere eller kun administratorer kan utføre handlinger på meldingen.

 4. Kopi av innsending av falsk positiv: Med denne innstillingen kan du legge til en e-postadresse hvor kopier av innsending av falske positive fra søppelpostkarantene skal sendes til. E-postadressen du angir, kan være fra et hvilket som helst domene i firmaet ditt.

Under finner du et eksempel på dialogboksen Karanteneinnstillinger, der du kan aktivere alternativer for spam- og policykarantene:

Hvordan du setter opp spam karantene

Hvis du vil vite hvordan du aktiverer alternativer for Søppelpost- og Policykarantene, se Konfigurere karanteneinnstillinger.

Du kan også varsle mottaker av e-postmeldinger i karantene om at meldingene befinner seg i postboksen for søppelpostkarantene. Denne typen varslinger er ikke tilgjengelig for meldinger som er satt i karantene på grunn av policyregler. Når du aktiverer varslinger om søppelpostkarantene, kan du velge hvilken type varslinger som skal sendes, og hvor ofte de skal sendes. Formatet på meldingen kan være ett av følgende:

 1. Tekst: Brukere mottar et tekstbasert e-postvarsel med en kobling til postboksen søppelpostkarantene.

 2. HTML: Det HTML-baserte varslet er et sammendrag av de nye søppelpostmeldingene som er levert til brukernes postbokser for søppelpostkarantene siden siste varsling. Brukere kan søke i listen over meldinger som er satt i karantene, fra varslingen. Hvis brukere har fått tilgang til karantenepostboksen, vil de ha muligheten til å klikke meldingsemnet for å vise meldingen i e-postmappen for søppelpostkarantene. Brukere som ikke har tilgang til karantenepostboksen sin, kan bruke koblingen Flytt til innboks fra søppelpostvarslingen.

Hvis du vil se eksempler på og lære mer om varslinger om søppelpostkarantene, se Varslinger om søppelpostkarantene.

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer varslinger om søppelpostkarantene, se Håndtere varslingsinnstillingene.

Sluttbrukere kan lese om hvordan de kan bruke karantenetjenesten for søppelpost i Postboks for søppelpostkarantene i FOPE.

Alternativer for ekstra søppelpostfiltrering (ASF) kan være tilgjengelige, avhengig av tjenesteabonnementet ditt. I så fall innholder de følgende:

 1. Alternativer for ekstra søppelpostfiltrering (ASF): Disse lar deg opprette et sterkere søppelpostfilter. Du kan for eksempel filtrere ut meldinger med bildekoblinger til eksterne nettsider og tomme meldinger, ettersom legitime e-postmeldinger sjelden har disse egenskapene.

  For å lære hvordan du konfigurerer ASF-alternativer for tjenesten din, se Konfigurere ekstra alternativer for søppelpostfiltrering.

  Følgende er et eksempel på dialogboksen for ASF-alternative:

  Ekstra alternativerdialogboksen for filtrering av søppelpost

 2. Testmodusalternativer for ekstra søppelpostfiltrering (ASF): Du kan bruke testmodusalternativene for ASF til å finne ut hva som passer best for dine filtreringsbehov uten å måtte stoppe flyten av meldinger. Ved å bruke blindkopiadressen sammen med et endret X-hode eller endrede emnelinjer kan du enkelt finne ut om en melding ville ha blitt stoppet av et bestemt ASF-alternativ uten å faktisk måtte blokkere meldingen.

For mer informasjon om ASF testmodusalternativer, se Konfigurere ekstra testmodusalternativer for filtrering av søppelpost.

To ekstra alternativer er tilgjengelige i innstillinger for Søppelpost- og Policykarantene:

 1. Søppelpostkarantene: Tillat brukertilgang: Som standard har bare administratorer tilgang til Søppelpostkarantene. Hvis du velger dette alternativet, vil dine brukere ha tilgang til sine egne kontoer for søppelpostkarantene.

 2. Tillat nedlasting av Outlook-tillegg: Når dette alternativet er valgt vises en knapp som lar brukere laste ned søppelposttillegget på karantenenettsiden. Hvis tillegget er installert på sluttbrukernes datamaskiner vil det legges til et nytt ikon i brukernes Microsoft Office Outlook for enklere rapportering av en melding som spam.

 3. Kopi av innsending av falsk positiv: De fleste meldingene som sendes til FOPE-tjenesten som falske positive er søppelpostmeldinger som ble riktig filtrert, men som den tiltenkte mottakeren likevel vil motta. Når brukere gjenkjenner en melding som en falsk positiv (e-postmelding som er feilkategorisert som søppelpost) i postboksen Søppelpostkarantene, kan de enten flytte den til innboksen sin eller identifisere den som Ikke søppelpost. Alle e-poster som identifiseres Ikke søppelpost av brukere, sendes til FOPE Abuse Team for analyse, slik at de kan finne ut hvorfor de ble feilfiltrert. Du kan også motta en kopi av meldingen ved å taste inn e-postadressen din i Kopi-adresse-boksen. Du bør imidlertid se svært få meldinger av denne typen fordi FOPE-tjenesten har en svært lav falsk positivt-rate.

For å lære hvordan disse alternativene for spam- og policykarantene konfigureres, se Konfigurere karanteneinnstillinger.

 
Vis: