Vise varslingseksempler

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

Dette emnet viser eksempler på søppelpostkarantene- og virusvarsler som Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) sender fra den vertsbaserte filtreringstjenesten. Du kan aktivere og deaktivere disse meldingene ved å følge instruksjonene i emnene under Håndtere varslingsinnstillingene.

Søppelpostkarantenevarsler er tilgjengelige i HTML- eller tekstformat.

Under finner du et eksempel på en HTML-basert varslingsmelding fra tjenesten søppelpostkarantene:

Eksempel Meldingsvarsel i HTML-format

Under finner du et eksempel på en tekstvarsling fra tjenesten søppelpostkarantene:

Eksempel melding om spam quarrantine

Eksemplene nedenfor beskriver eksempler på varslinger for virusfiltreringstjenesten.

Under finner du et eksempel på varsling om en melding som ble avvist fordi den inneholdt et virus.

Fra: Antivirusprogram <> eller <EGENDEFINERT SKANNERADRESSE>

Til: <AVSENDER>

Emne: Melding som ikke kunne leveres, er returnert til avsender ELLER <EGENDEFINERT AVVISNINGSEMNE>

Denne meldingen ble opprettet automatisk av programvare for e-postlevering.

En melding du har sendt, var infisert med et virus.

Meldingen kan ikke renses.

ELLER

<EGENDEFINERT AVVISNINGSTEKST>

Rapport fra virussøk:

----------------------------

<FILNAVN> infisert med: <VIRUSNAVN HER>

Levering mislyktes for følgende mottaker(e):

<OPPRINNELIG(E) MOTTAKER(E)>

----- Opprinnelig meldingshode -----

<OPPRINNELIG MELDINGSHODE>

Under finner du et eksempel på en advarselsvarsling om en melding som inneholdt et virus og ble renset av virusfiltreringstjenesten:

Fra: Antivirusprogram <> eller <EGENDEFINERT SKANNERADRESSE>

<OPPRINNELIG MELDINGSHODE>

Til: <AVSENDER>

Emne: Advarsel! En melding du sendte, inneholdt et virus eller <EGENDEFINERT ADVARSELSEMNE>

Denne meldingen ble opprettet automatisk av programvare for e-postlevering.

En melding du har sendt, var infisert med et virus.

Meldingen ble renset og levert.

ELLER

<EGENDEFINERT AVVISNINGSTEKST>

Rapport fra virussøk:

----------------------------

<FILNAVN> infisert med: < VIRUSNAVN HER> -> RENSET!

Mottaker(e) i den opprinnelige meldingen:

<OPPRINNELIG(E) MOTTAKER(E)>

----- Opprinnelig meldingshode -----

Under finner du et eksempel på en varsling som er sendt til mottaker av en melding som inneholdt et virus:

Fra: Antivirusprogram <> eller <EGENDEFINERT SKANNERADRESSE>

Til: <MOTTAKER>

Emne: [MELDING] Virusinfisert melding avvist eller <EGENDEFINERT ADVARSELSEMNE>

Denne meldingen ble opprettet automatisk av programvare for e-postlevering.

En melding som er sendt til deg av <AVSENDER>, ble avvist fordi den var infisert med et virus.

Meldingen kan ikke renses.

<EGENDEFINERT ADVARSELTEKST>

Rapport fra virussøk:

----------------------------

<FILNAVN> infisert med: <VIRUSNAVN HER>

----- Opprinnelig meldingshode -----

<OPPRINNELIG MELDINGSHODE>

 
Vis: