Forstå sammenligningsalternativer for policyregel

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2013-04-29

Dette emnet beskriver ulike uttrykk for policyregeltreff eller treffalternativer som du kan bruke til å utføre handlinger på bestemte meldinger i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). For en oversikt over policyreglene og deres bruk, se Policyregler.

Policyregler kan konfigureres til å stemme med uttrykk i følgende deler av en e-post:

 • E-posttopptekst: for feltnavn og -verdi.

 • E-postavsendere: for IP-adresser, domener og e-postadresser.

 • E-postmottakere: for domener og e-postadresser.

 • E-postvedlegg: for filnavn og filtyper.

 • E-postemne og brødtekst: for nøkkelord og fraser.

 • Andre egenskaper for e-post (f.eks. størrelse, antall mottakere, tegnsett osv.)

Typene policyregler og hvilke muligheter som kan tas i bruk for hver e-postdel varierer. Du finner detaljer nedenfor.

NoteObs! 
 • Noen av tabellene nedenfor lister flere treffalternativer. Disse er utvalg i FOPE Administrasjonssenter som gir deg mer finjustert kontroll over treffoppførsel.

 • Policyregelatferd kan variere basert på forskjeller i hvordan regler stemmer med spesifikke deler av SMTP-konvolutten og -toppteksten. I tillegg kan deler av SMTP-meldinger variere mellom meldinger. Test regler grundig for å siker at de holder seg til din tiltenkte atferd.

Du kan se etter treff på e-posthodenavn eller -verdier for å utføre bestemte handlinger. Hvis du vil ha en beskrivelse av hver policyfilterhandling, kan du se Forstå innstillinger for policyregel.

 

E-postdel Treff for Syntaks Ekstra treffalternativ(er)

Hode

Feltnavn

Grunnleggende

Ikke relevant

Hode

Feltverdi

Grunnleggende/RegEx

Treff som skiller mellom store og små bokstaver

Begrensninger:

 • Den kombinerte tegngrensen for feltnavn og feltverdi er 990 tegn

 • Ordlister er ikke tilgjengelige for hodefelt

Eksempel på e-posttopptekstregel med grunnleggende syntaks:

 

Hode: Grunnleggende syntaks

Uttrykk for treff på navn:

Meldings-ID

Uttrykk for verditreff:

<d1234f1869fb3fb83bfd215319beb77c@www.contoso.com>

Tolkning:

Treff når en e-posttopptekst inneholder "meldings-ID: <d1234f1869fb3fb83bfd215319beb77c@www.contoso.com>"

Eksempel på e-posttopptekstregel med RegEx-syntaks:

 

Hode: Syntaks for regulære uttrykk (RegEx)

Uttrykk for treff på navn:

X-Mailer

Uttrykk for verditreff:

ContosoMailer\s\[version\s1\.73\]|PartnerContosoMailer1234

Tolkning:

Treff når en e-posttopptekst inneholder toppteksten "X-Mailer: ContosoMailer [version 1.73]" inkludert mellomrom ELLER "X-Mailer: PartnerContosoMailer1234 "

Treffalternativer for e-postavsender lar deg angi hvilke e-postadresser, IP-adresser eller toppnivådomener som policyregelen skal gjelde for. Hvis du har mange e-postadresser eller domener du vil bruke med dette treffalternativet, og du ikke vil oppgi dem manuelt, kan du bruke ordlisten i kategorien Filtre til å laste opp en liste med e-postadresser eller domener. Denne ordlisten kan gjenbrukes for flere policyregler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet Ordliste, kan du se Konfigurere filtrene i FOPE.

 

E-postdel Treff for Syntaks Ekstra treffalternativ(er)

Avsender

IP-adresser

Grunnleggende/CIDR

Ordlister

Avsender

Domener

Grunnleggende/RegEx

Ordlister

Avsender

E-postadresser

Grunnleggende/RegEx

Ordlister

Begrensninger:

 • Den kombinerte tegngrensen for feltnavn og feltverdi er 990 tegn.

 • Med grunnleggende syntaks godtas bare gyldige IP-adresser, domener og e-postformater.

 • Når det gjelder IP-adresser, støttes ikke notering av IP-adresser med CIDR (Classless Inter-Domain Routing) i samme regel som metategnene jokertegn (*) og spørsmålstegn (?) i grunnleggende syntaks. Komma som skilletegn er imidlertid akseptert.

Eksempel på regel for e-postavsender med grunnleggende syntaks:

 

Avsenderens IP-adresser: Grunnleggende syntaks

Treffuttrykk:

88.88.88.?, 99.99.*.1,

Tolkning:

Samsvarer med adresseområde 88.88.88.0–88.88.88.9 ELLER adresseområde 99.99.0.1–99.99.255.1

Eksempel på regel for e-postavsender med CIDR-syntaks:

 

Avsenderens IP-adresser: CIDR-syntaks

Treffuttrykk:

99.99.99.0/24, 88.88.88.88/32

Tolkning:

Samsvar av IP-adresser lik delnettmaske 255.255.255.0 resulterer i treff på 256 verter for CIDR-adresseområdet 99.99.99.0–99.99.99.255 ELLER samsvar med CIDR-adresseområdet 88.88.88.88–88.88.88.88 bestående av kun én vert.

Eksempel på regel for e-postavsender med RegEx-syntaks:

 

Avsenderdomener: Syntaks for regulære uttrykk (RegEx)

Treffuttrykk:

^contoso\.com$|test.*\.partner\.contoso\.com|\.info$

Tolkning:

Samsvarer bare med domenet "contoso.com" (ikke noen underdomener av dette domenet) ELLER underdomenet "test" etterfulgt av eventuelle tegn (f.eks "test1", "test1234", "testabcd" osv.) av domenet "partner.contoso.com". ELLER samsvarer med toppnivådomenet (TLD) ".info"

Eksempel på regel for e-postavsender med grunnleggende syntaks:

 

Avsenders e-postadresse: Grunnleggende syntaks

Treffuttrykk:

*@contoso.com, *@*.contoso.org

Tolkning:

Alle e-postaliaser som er blitt sendt fra domenet "contoso.com", samsvares, ELLER alle e-postaliaser som er sendt fra domenet "contoso.org" og eventuelle underdomener av dette domenet.

En rekke policyregelhandlinger gjelder for alternativet for avsendertreff. Du kan bruke tillatelsesreglene for innkommende post til å sette en IP-adresse på sikkerlisten, selv om den er oppført på blokkeringslister for omdømme (RBL) som tjenesten bruker. IP-adresseserier eller CIDR-formaterte IP-serier omgår ikke RBL, men gjelder fremdeles for tillatelse for meldinger fra IP-serien til å forbigå søppelpostfiltrering.

Hvis du har lagt til en tillatelsespolicyregel for en IP, og post fra den aktuelle IP-en fremdeles avvises, inneholder sprettmeldingen som sendes til avsenderserveren, instruksjoner for å tillate dem å be om eller etterforske fjerning av IP-adressene deres fra listene. Hvis du vil følge opp på deres vegne, må du be avsender gi deg en kopi av sprettmeldingen de mottar, og så kontakte teknisk støtte for å la støtteavdelingen etterforske årsaken til avvisningen.

Se Forstå innstillinger for policyregel hvis du vil se et diagram med de ulike policyregelhandlingene som angår dette treffalternativet. Hvis du vil vite mer om alternativene for grunnleggende syntaks og RegEx-syntaks, se Forstå policyregelsyntaks.

TipTips! 
Vi anbefaler at du bruker koblingsfunksjonen FOPE hvis du vil konfigurere FOPE til å hoppe over IP-adressefiltrering av innkommende e-post som sendes fra IP-adresser oppgitt på en sikkerliste. Du kan også bruke denne funksjonen til å konfigurere FOPE til å hoppe over policy- og søppelpostfiltrering, og tvinge TLS-kryptering på innkommende e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, se Scenario med innkommende sikker liste.

Med treffalternativer for e-postmottaker kan du angi hvilke e-postadresser eller toppnivådomener som policyregelen skal gjelde for.

 

E-postdel Treff for Syntaks Ekstra treffalternativ(er)

Mottaker

E-postadresser

Grunnleggende/RegEx

 • Ordlister

 • Aktiver opportunistisk TLS for uspesifiserte mottakere

 • Bruk regelen selv om e-posten inneholder andre mottakere

Mottaker

Domener

Grunnleggende/RegEx

 • Ordlister

 • Aktiver opportunistisk TLS for uspesifiserte mottakere

Begrensninger:

 • Tegnbegrensning for alle felt er 9000 tegn.

 • Med grunnleggende syntaks godtas bare gyldige domene- og e-postadresseformater.

 • Ordlister: Hvis du har mange mottakere og/eller e-postadresser du vil bruke med dette treffalternativet, og du ikke vil oppgi dem manuelt, kan du bruke ordlisten til å laste opp en liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet Ordliste, kan du se Konfigurere filtrene i FOPE.

 • Bruk regelen selv om e-posten inneholder andre mottakere: Dersom en e-post inneholder andre mottakere enn de som er angitt i policyregelen, tas ikke regelen i bruk på meldingen i det hele tatt. Policyregelen hoppes over. Hvis denne avkrysningsruten er markert, vil imidlertid følgende handlinger bli utført:

  • For innkommende policyregler blir meldingene forgrenet, og en policyhandling tas i bruk på alle mottakere i samme domene som mottakeren som er angitt i policyregelen. Ingen av mottakerne for domener som ikke er angitt i policyregelen, påvirkes av policyregelhandlingen.

  • For utgående policyregler forgrenes ikke meldingene (unntatt alternativet Tving TLS/Opportunistisk TLS), og policyregelhandlingen tas i bruk på alle mottakerne av meldingen.

   

  Policyregel Bruk regelen selv om e-posten inneholder andre mottakere E-post som inneholder mottakere
  NoteObs! 
  Eksempeldomenene contoso.com og alpha.com er domener som tilhører firmaet, men acquisition.com tilhører ikke firmaet.
  Regelvirkemåte

  Trafikkomfang: Innkommende
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: a@contoso.com

  Ikke valgt

  a@contoso.com

  Regelen tas i bruk, meldingen vil bli avvist.

  Trafikkomfang: Innkommende
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: a@contoso.com

  Ikke valgt

  a@contoso.com; b@contoso.com

  Regelen blir hoppet over, alle mottakere får meldingen.

  Trafikkomfang: Innkommende
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: a@contoso.com

  Valgt

  a@contoso.com; e@acquisition.com

  Regelen vil avvise meldingen til: a@contoso.com

  Trafikkomfang: Innkommende
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: a@contoso.com

  Valgt

  a@contoso.com;b@contoso.com;c@alpha.com ;e@acquisition.com

  Regelen avviser meldingene til a@contoso.com;b@contoso.com siden b@contoso.com tilhører domenet som er angitt i policyregelen.

  Trafikkomfang: Utgående
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: e@acquisition.com

  Ikke valgt

  e@acquisition.com

  Regelen tas i bruk, meldingen vil bli avvist.

  Trafikkomfang: Utgående
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: e@acquisition.com

  Ikke valgt

  e@acquisition.com; b@contoso.com

  Regelen blir hoppet over, alle mottakere får meldingen.

  Trafikkomfang: Utgående
  Domeneomfang: Alle domener
  Handling: Avvis
  Mottakers e-postadresse: e@acquisition.com

  Valgt

  e@acquisition.com; a@contoso.com; b@contoso.com; c@alpha.com

  Regelen tas i bruk, meldingen til alle mottakerne vil bli avvist.

 • Aktivere opportunistisk TLS for uspesifisert mottakere: Hvis boksen ikke er avmerket, vil utgående meldinger ikke forgrenes. Dette betyr at godkjent TLS (Transport Layer Security) håndheves ved levering til alle mottakere av meldingen, der mottakerne samsvarer med policyfilterregelen og mottaker-MTA (Mail Transfer Agent) er konfigurert slik at TLS-baserte tilkoblinger (inkludert gyldige fellessertifikat) godtas. Hvis én av mottakerne har en MTA som ikke støtter TLS-tilkoblinger, sendes ikke meldingen til denne mottakeren. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, håndheves fortsatt godkjent TLS for mottakeren som samsvarer med regelen, men i tillegg kan alle andre mottakere overføres ved hjelp av Opportunistisk TLS hvis alle forsøk på å håndheve TLS mislykkes. Forefront Online Protection for Exchange-tjenesten bruker alltid det høyeste krypteringsnivået som er tilgjengelig, ved overføring av meldingene, og hvis det ikke er tilgjengelig, brukes et lavere krypteringsnivå.

  Eksempler:

   

  Policyregel Bruke opportunistisk TLS for uspesifisert mottakere Melding som inneholder mottakere
  NoteObs! 
  Eksempeldomenet acquisition.com støtter TLS-tilkoblinger. Det gjør ikke alpha.com.
  Regelvirkemåte

  Trafikkomfang: Utgående
  Domeneomfang: contoso.com
  Handling: Tving TLS
  Avsenderdomene: acquisition.com

  Ikke valgt

  c@acquisition.com; d@alpha.com

  Meldinger til c@acquisition.com overføres via TLS, meldinger til d@alpha.com avvises fordi alpha.com ikke støtter TLS-tilkoblinger (eller ikke har et gyldig offentlig sertifikat)

  Trafikkomfang: Utgående
  Domeneomfang: contoso.com
  Handling: Tving TLS
  Mottakerdomene: acquisition.com

  Valgt

  c@acquisition.com;d@alpha.com

  Melding til c@acquisition.com overføres via TLS, melding til d@alpha.com overføres via SMTP (ukryptert kanal)

Se Forstå innstillinger for policyregel hvis du vil se et diagram over alle policyregelhandlingene som angår dette treffalternativet. Hvis du vil vite mer om alternativene for grunnleggende syntaks og RegEx-syntaks, se Forstå policyregelsyntaks.

Med alternativet for treff på vedlegg kan du angi e-postfilendelser og -navn som ønsket policyregelhandling skal gjelde for. Hvis du vil angi flere filtyper eller filnavn for dette alternativet, og du ikke vil angi dem manuelt, bruker du alternativet Ordliste for å laste opp en liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet Ordliste, kan du se Konfigurere filtrene i FOPE. Policyregler viser et eksempel på en policyregel som er basert på et treffalternativ for vedlegg.

 

E-postdel Treff for Syntaks Ekstra treffalternativ(er)

Vedlegg

Filnavnet (og filtypen)

Grunnleggende/RegEx

 • Ordlister

 • Søk etter filer i komprimerte vedlegg

Vedlegg

Kun filtype

Grunnleggende/RegEx

Ordlister

Begrensninger:

 • Tegnbegrensning for alle felt er 9000 tegn.

 • Filnavn godtas ikke med punktum (.) i treffuttrykk for grunnleggende syntaks.

Eksempel på vedleggsregel med grunnleggende syntaks:

 

Vedleggsfiltyper: Grunnleggende syntaks

Treffuttrykk:

exe, bat, *gz

Tolkning:

Alle filer i e-postvedlegg med filtypen exe ELLER bat, ELLER alle filer med filendelsen gz (f.eks. gz ELLER tar.gz) gir treff.

Eksempel på vedleggsregel med RegEx-syntaks:

 

Navn på vedleggsfil: Syntaks for regulære uttrykk (RegEx)

Treffuttrykk:

test.*\.tar\.gz

Tolkning:

Alle filer i e-postvedlegg med navn- eller filtype test.tar, gz ELLER test123.tar.gz ELLER testXXXXXX.tar.gz osv., gir treff.

NoteObs! 
Dette feltet kan gi treff på filnavn- og felttyper.

Søk etter filer i komprimerte vedlegg: Når du velger dette alternativet, søker den vertsbaserte filtreringstjenesten etter spesifikke filtyper som kan finnes i en komprimert fil som ikke er passordbeskyttet. Tjenesten søker i følgende komprimerte filtyper: amg, arc, arj, ark, b64, bhx, cab, gbz, gz, gzip, ha, jar, lbr, lha, lzh, lzw, pkzip, rar, tar, tgz, uu, z, zip, zlib.

NoteObs! 
Dette alternativet gjelder ikke for passordkrypterte filer. Passordbeskyttede zip-filer kan blokkeres eller settes i karantene ved at du legger zip+ til listen med filtyper som skal filtreres. Passordbeskyttede filer vil fortsatt mottas, med mindre du har satt i zip+ i feltet for filtypefiltrering for å blokkere passordbeskyttede zip-filer.

Se Forstå innstillinger for policyregel hvis du vil se et diagram med de ulike policyregelhandlingene som angår dette treffalternativet. Hvis du vil vite mer om alternativene for grunnleggende syntaks og RegEx-syntaks, se Forstå policyregelsyntaks.

Med dette treffalternativet kan du angi treff på ord, setninger eller mønstre av bokstaver eller tall i meldingsemnet eller meldingsteksten. Hvis du vil angi flere ord/setninger for dette alternativet, og du ikke vil angi dem manuelt, bruker du alternativet Ordliste for å laste opp en liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet Ordliste, kan du se Konfigurere filtrene i FOPE. Policyregler viser et eksempel på en policyregel som er basert på et treff i meldingsemnet.

 

Treff for Syntaks Ekstra treffalternativ(er)

Emne

Grunnleggende/RegEx

 • Ordlister

 • Nøyaktig samsvar

 • Treff som skiller mellom store og små bokstaver

 • Ingen treff

Tekst

Grunnleggende/RegEx

 • Ordlister

 • Nøyaktig samsvar

 • Treff som skiller mellom store og små bokstaver

Begrensninger:

 • Tegnbegrensning for alle felt er 9000 tegn.

 • Unntaksalternativet Ingen treff er kun tilgjengelig for policyhandlinger på utgående kryptering.

 • Utgående tillatelsesregler støttes ikke for verken Meldingsemne eller Meldingstekst.

 • Innkommende tillatelsesregler støttes ikke for ord og setninger i meldingsteksten.

Eksempel på regel for e-postemne med grunnleggende syntaks

 

Meldingsemne: Grunnleggende syntaks

Treffuttrykk:

casino, free, pill*, vi?gra

Tolkning:

Alle meldingsemner som inneholder noen av ordene “casino” ELLER “free” ELLER “pill”, “pills”, “pills4free” osv., ELLER ordet “viagra”, “vi@gra” osv., gir treff.

Eksempel på regel for e-postemne med RegEx-syntaks

 

Meldingsemne: Syntaks for regulære uttrykk (RegEx)

Treffuttrykk:

\d\d\d\-\d\d\-\d\d\d\d|\d\d\d\s\d\d\s\d\d\d\d

\d\d\d\d\s\d\d\d\d\s\d\d\d\d\s\d\d\d\d|\d\d\d\d\s\d\d\d\d\d\d\s\d\d

Tolkning:

Dette vil gi treff på 3 tall, en bindestrek, 2 tall, en bindestrek og 4 tall. Dette vil også gi treff på 3 tall, et mellomrom, 2 tall, et mellomrom og 4 tall. Disse kan være mønstre for personnumre.

Dette vil gi treff på 4 tall, et mellomrom, 4 tall, et mellomrom, 4 tall, et mellomrom og 4 tall. Dette vil også gi treff på 4 tall, et mellomrom, 6 tall, et mellomrom og 2 tall. Disse kan være mønstre for kredittkortnumre.

Eksempel på regel for brødtekst med RegEx-syntaks

 

Meldingstekst: Syntaks for regulære uttrykk (RegEx)

Treffuttrykk:

Starting.*Satisfaction.*Guaranteed

Tolkning:

Dette vil gi treff på “Starting” OG “Satisfaction” OG “Guaranteed” i nøyaktig denne rekkefølgen i meldingsteksten. Alle ordene må forekomme i e-posten for å gi treff. Dette vil samsvare med f.eks. følgende tekst: “Watches Starting at $15. Satisfaction Guaranteed”, men vil ikke samsvare med “Guaranteed Satisfaction, Watches Starting at $15.”

NoteObs! 
Du kan få samme effekt med grunnleggende syntaks, ved hjelp av jokermetategnet.

 1. Treff som skiller mellom store og små bokstaver: Policyregelmotoren vil utføre en sjekk på store og små bokstaver i e-poster basert på treffuttrykket angitt i en policyregel.

  Eksempel: “bOkstaVeR” gir ikke treff på "BOKSTAVER" hvis alternativet Treff som skiller mellom store og små bokstaver ble valgt for dette treffuttrykket. Hvis Treff som skiller mellom store og små bokstaver velges bort, gir treffuttrykket "bOkstaVeR" treff på "BOKSTAVER".

 2. Nøyaktig samsvar: Policyfilteret samsvarer uttrykk i grenselandet.

  Eksempel: "Dette er en test" til ikke gi treff på "Dette er en test1234" ELLER "Dette er en perfekt test" ELLER "123Dette er en test". Den vil samsvare nøyaktig med den setningen som er oppgitt, men vil ikke skille mellom store og små bokstaver i uttrykket. Både Nøyaktig samsvar og Treff som skiller mellom store og små bokstaver må være valgt for at dette skal fungere.

Se Forstå innstillinger for policyregel hvis du vil se et diagram med de ulike policyregelhandlingene som angår dette treffalternativet. Hvis du vil vite mer om alternativene for grunnleggende syntaks og RegEx-syntaks, se Forstå policyregelsyntaks.

Alternativene for treffvilkår for meldingsegenskaper inkluderer følgende alternativer:

 • Kjørbart innhold

 • Klasse-ID-utvidelser

 • Maksimalt antall mottakere

 • Maksimal størrelse

 • Tegnsett

Avkrysningsruten Kjørbart innhold blokkerer alle filvedlegg som inneholder kjørbart innhold (f.eks. exe), uavhengig av filnavnet eller filtypen (f.eks. dersom en .com-fil har blitt endret til .jpg). Filen analyseres av virusfiltreringstjenesten for å avgjøre om den er av typen binært, kjørbart innhold eller bare avhengig av filendelsen. Hvis dette alternativet velges, slipper ingen binære, kjørbare filer gjennom systemet dersom de inneholder aktivt innhold som kan kjøres.

Det anbefales at du velger avkrysningsruten Klasse-ID-utvidelse for virusbeskyttelse. CLSID-koden (Class ID) er et utvidet HTML-element som brukes til å beskrive klassen til et lesbart eller nedlastbart dokument. Det ser vanligvis slik ut: CLS-ID: ABCD1234-AB12-12AB-AB12-ABCDEF123456. Når det brukes legitimt, hjelper det nettleseren med å avgjøre hvilken plugin-modul, aktiv komponent eller hjelpeapplikasjon som skal brukes til å håndtere et dataobjekt som åpnes via Internett. Noen vedlegg kan inneholde en CLSID som en del av filnavnutvidelsen, og ikke vise hele endelsen til filen når den lagres og vises i Windows Utforsker. Dette aspektet av CLSID kan misbrukes, og kan få farlige filtyper til å se ut som enkle, harmløse filer (f.eks. JPG eller WAV) som ikke må blokkeres. Bruk av CLSID-utvidelsen for vedlegg kan også omgå vedleggskontrollen i visse filtreringsløsninger for e-post som bare er avhengig av filnavnendelser.

Alternativet Maksimalt antall mottakere angir maksimalt antall mottakere innkommende e-post kan sendes til. Tallet må være mellom 2 og 499. For øyeblikket er den gjeldende nettverksgrensen for mottakere av innkommende og utgående e-post 499 adresser.

Alternativet Maksimal størrelse blokkerer sending og mottak av meldinger som overgår det angitte antallet megabyte (MB). Den gjeldende maksimalstørrelsen for innkommende og utgående meldinger på nettverksnivå er 150 MB. Derfor blokkeres som standard alle meldinger som er større enn eller lik 150 MB. Den totale meldingsstørrelsen bestemmes av regelen og ikke bare vedleggsstørrelsen. På grunn av koding eller store meldingstekster kan meldinger være større enn forventet når de mottas. Verdier skal angis i kibibyte (KiB). Hvis du for eksempel vil blokkere meldinger som er større en 20 MB, skriver du inn 20 480 KiB. Du kan se et eksempel på en policyregel som blokkerer meldinger over en bestemt størrelse, under Policyregler.

Alternativet Tegnsett gir treff på tegnsett som ikke er engelske. Filteret gir treff på alle meldinger som sendes til domenet ditt og som inneholder tegn fra bestemte tegnsett, f.eks. kyrilliske, dersom du velger dette. Hvis du oppretter en policyregel for å blokkere et tegnsett, påvirker dette all e-post som inkluderer det angitte tegnsettet, ikke bare spam. Som standard tillates alle tilgjengelige tegnsett. Du kan se et eksempel på en policyregel som blokkerer et tegnsett som ikke er engelsk, under Policyregler.

 
Vis: