Slette en inngående Multi-SMTP-profil

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-10

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) kan du slette en innkommende multi-SMTP-profil dersom den ikke lenger er i bruk. Når du sletter en profil, fjernes informasjonen helt fra tjenesten.

ImportantViktig! 
Du må fjerne en profil fra de innkommende IP-adresseinnstillingene for alle domenene som bruker den, før du kan slette denne profilen. Hvis profilen brukes av et domene, vil ikke tjenesten tillate at du sletter profilen, og du vil få en feilmelding.
Slette en innkommende multi-SMTP-profil
  1. Gå til kategorien Administrasjon, og klikk Firma-kategorien.

  2. Gå til delen IP-adresseinnstillinger, og klikk Fjern ved siden av profilen du vil slette, under Innkommende multi-SMTP-profiler.

  3. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å bekrefte at du vil fjerne profilen.

 
Vis: