Konfigurere vertsbaserte tjenester

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-05-21

Angi Katalogsynkroniseringsverktøy som brukerkilde for alle domenene du vil synkronisere med Hosted Services-nettverket. Du kan konfigurere brukerlistekilden for alle domener ved hjelp av administrasjonskontoen din i administrasjonssenteret. For at verktøyet skal ha tilgang til administrasjonssenteret må administrasjonskontoen som brukes til å autentisere DST, ha en full administratorrolle på firmanivå, eller rollen kontoansvarlig på firmanivå.
Hvis du vil kontrollere kontorettigheter, logger du på administrasjonssenteret, klikker koblingen Min konto og sjekker området Administrative rettigheter. Hvis du ikke kan vise kontoinformasjonen din, eller hvis det må tilordnes privilegier til administrasjonskontoen, kontakter du administrator for tjenesten i organisasjonen din.

Du må konfigurere Katalogsynkroniseringsverktøy som brukerlistekilde for at synkronisering skal fungere riktig med versjon 9.1 av DST. Kantblokkering må være satt til deaktivert til en fullstendig synkronisering er fullført. Hvis ikke, vil du få avvist e-post. Når du har utført en vellykket synkronisering for første gang, kan du endre modusen for Katalogbasert kantblokkering til Avvis eller Avvisingstest.

NoteObs! 
Hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon av DST, eller migrerer fra å bruke kantblokkering ved hjelp av FTP eller administrasjonssenteret, er det viktig at du deaktiverer Katalogbasert kantblokkering til en fullstendig synkronisering er bekreftet med det nye verktøyet. Hvis ikke, blokkeres eventuelt legitim e-post til den fullstendige synkroniseringen utføres og repliseres.
Slik angir du brukerlistekilde og katalogbasert kantblokkering for et domene:
  1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

  2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-ruten. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

  3. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger ved siden av Brukerlisteinnstillinger.

  4. I Velg brukerlistekilde velger du Katalogsynkroniseringsverktøy.

    NoteObs! 
    DST er ikke kompatibel med bruk av virtuelle domener. Hvis du endrer katalogkilden til Katalogsynkroniseringsverktøy, vil det ikke deaktivere virtuelle domener som er tilknyttet det overordnede domenet, men konfigurasjonsinnstillingene i det virtuelle domenet vil ikke brukes.
  5. Sett modusen for Katalogbasert kantblokkering (DBEB) til Deaktivert.

  6. Klikk Lagre.

Under ser du et eksempel på dialogboksen Brukerlisteinnstillinger.

Brukerdialogboksen for listeinnstillinger
 
Vis: