Redigere arkivinnstillingene for en bruker

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-30

Dette emnet beskriver Exchange Hosted Archive-brukeroppgaver (EHA) og viser deg hvor du kan finne mer spesifikk prosedyreinformasjon i EHA-brukerveiledningen.

Du kan aktivere eller deaktivere EHA-tjenesten for en bruker, redigere oppbevaringsperioden for meldinger, og aktivere eller deaktivere "juridisk tilbakeholding" for en bruker.

Hvis oppbevaringsperioden for meldinger og innstillingene for juridisk tilbakeholding ikke er angitt for brukeren, brukes standardinnstillingene som er konfigurert for firmaet ditt eller for brukerens domene. Hvis du vil vite hvordan du redigerer arkiveringsinnstillinger for brukere, se Konfigurere arkiveringsinnstillinger på brukernivå.

Du kan tilordne arkivroller for en brukerkonto. Arkivroller definere brukerens arkivtillatelser. Hvis du vil vite hvordan du tilordner arkivroller til brukerkontoer, se Tilordne arkivroller og tillatelser til brukere.

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter kan du styre tilsynsrelasjoner for EHA-tjenesten. For mer informasjon om administrering av tilsynsrelasjoner, se Konfigurere tilsynsrelasjoner og sampling.

 
Vis: