Forstå blindkopialternativet for utgående mistenkelig e-post

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-13

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) kan du konfigurere en lokal postboks for firmaet ditt for å motta en kopi av alle utgående meldinger som overskrider tjenestens søppelpostterskel og rutes til Leveringsutvalg med høyere risiko. Det er viktig at denne postboksen overvåkes for å kontrollere at informasjonen mottas til riktig tid. Hvis levering til denne blindkopipostboksen av en eller annen grunn ikke fungerer, kan ikke disse meldingene gjenopprettes. Dette alternativet skal bare brukes for aktiv feilsøking (så hvis du ikke sjekker noe, risikerer du at du fyller opp postboksen og overbelaster e-postserveren). Hvis du bruker postboksen til overvåking, må du konfigurere regler slik at den varsler deg ved sterk økning i e-posttrafikken.

Du må følge fremgangsmåten i Redigere domeneinnstillinger for å redigere innstillingene som beskrives her.

 
Vis: