Forstå innstillinger for policyregel

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-14

I ruten Innstillinger for policyregel kan du angi omfang, handlinger og parametere som skal tas i bruk på de angitte treffuttrykkene for elementer som e-posttopptekst, avsender/mottaker og meldingsemne/-tekst.

Hvis du har flere policyregler og et annet domeneomfang blant dem, kan du kun filtrere søket når du bruker søkefeltet dersom du inkluderer symbolet @ foran domenenavnet.

Innstillinger for policyregler omfatter følgende:

 • Domeneomfang: denne innstillingen lar deg velge hvilke domener policyreglene skal gjelde for.

 • Trafikkomfang: denne innstillingen lar deg angi om reglene gjelder for innkommende eller utgående trafikk, eller om policyregelen skal deaktiveres.

 • Handling: denne innstillinger lar deg angi hvilken handling som skal utføres på treffkriteriene, f.eks. topptekstverdien.

 • Innstillinger knyttet til policyhandlinger:

  • Omadresseringsadresse: dette er et alternativ for policyhandlingen Omadresser.

  • BCC-adresse: dette er et alternativ for policyhandlingen Lever med Blindkopi.

  • Nedlasting av vedlegg: dette er et alternativ for policyhandlingen Karantene.

  • Frigivelse av meldinger: dette er et alternativ for policyhandlingen Karantene.

  • Alternativer for testmodus: Legg til X-Header og modifiser emne: dette er alternativer for test policyhandlingen.

 • Utløpsdato: denne innstillingen lar deg tildele en policyregel en valgfri utløpsdato.

 • Beskrivelse: denne innstillingen lar deg legge til et sammendrag av regelen.

Se Policyfilterhandlinger, Utløpsdato og Beskrivelse senere i dette emnet for viktig ytterligere informasjon om disse innstillingene. For mer informasjon om policyregler for administrasjonssenter, se Policyregler. For mer informasjon om hvordan policyregelinnstillinger behandles, se Forstå policyregelbehandling.

Følgende avsnitt beskriver alternativene du kan velge i delen Handling i ruten Innstillinger for policyregel, både for innkommende og utgående policyfiltre. En regel kan utføre enten innkommende eller utgående filtreringshandlinger på en melding.

Handlinger for innkommende policyregler gjelder innkommende meldinger til mottakere i et bestemt domeneomfang. Tabellen du ser her, beskriver alternativene som finnes i delen Handling i ruten Innstillinger for policyregel, handlinger som filtreringstjenesten kan utføre på innkommende meldinger som samsvarer med noen av uttrykkene eller alternativene som er beskrevet i en policyfiltreringsregel.

 

Handling Beskrivelse

Dekrypter

Dekrypterer meldinger som er svar på krypterte meldinger, som opprinnelig ble sendt fra firmaet ved hjelp av krypteringstjenesten.

Tillat

Sikrer at meldinger ikke blokkeres som søppelpost, eller blokkeres av andre policyregler. Meldingene kan fremdeles behandles av virusmotorer og policydekrypteringsfiltre etter behov.

Avvis

Forkaster alle innkommende meldinger som samsvarer med noen av uttrykkene som er angitt.

Karantene

Flytter innkommende meldinger som samsvarer med noen av uttrykkene angitt i karantenen. Den opprinnelige mottakeren vil ikke motta meldingen.

Omadresser

Tillater at innkommende meldinger som samsvarer omdirigeres til en ny e-postadresse. Den opprinnelige mottakeren vil ikke motta meldingen. Dersom en melding omdirigeres, kan den nye mottakeren se de opprinnelige mottakerne dersom de er inkludert på Til-linjen i meldingen. Når du velger denne handlingen, blir du bedt om å oppgi e-postadressen meldingen skal omdirigeres til.

Lever med Blindkopi

Tillater at innkommende meldinger som samsvarer leveres til tiltenkt mottaker, og at en blindkopi sendes til en egen e-postadresse. Meldinger som benytter dette blindkopialternativet, legger én melding til leveringsrapporten.

Test

Tillater at administratoren tester individuelle policyavvisningsregler. Dersom en policyregelhandling er satt til «Test», merkes alle meldinger som samsvarer med policyregelen med en ikke-tilpassbar X-Header eller en emnelinje.

X-hode-alternativet legger til standard X-hode, som ser slik ut: X-PolicyTest: Denne meldingen ble filtrert av <regel-ID>. Emnelinje-alternativet legger til [Filter Test: P<regel-ID>] i begynnelsen av emnelinjen til meldingen. Regel-IDen er korrelert med policyregel-IDen du har opprettet for testpolicyen.

Handlinger for utgående policyregler gjelder utgående meldinger fra avsendere i et bestemt domeneomfang. Tabellen du ser her, beskriver alternativene som finnes i delen Handling i ruten Innstillinger for policyregel, handlinger som den vertsbaserte filtreringstjenesten kan utføre på utgående meldinger som samsvarer med noen av uttrykkene eller alternativene som er beskrevet i en policyfiltreringsregel.

 

Handling Beskrivelse

Avvis

Forkaster alle utgående meldinger som samsvarer med policyregelalternativene.

Omadresser

Tillater at utgående meldinger som samsvarer omdirigeres til en ny e-postadresse. Den opprinnelige mottakeren vil ikke motta meldingen. Dersom en melding omdirigeres, kan den nye mottakeren se de opprinnelige mottakerne dersom de er inkludert på Til-linjen i meldingen. Når du velger denne handlingen, blir du bedt om å oppgi e-postadressen meldingen skal omdirigeres til.

Lever

Tillater at utgående meldinger som samsvarer leveres til tiltenkt mottaker, og at en blindkopi sendes til en egen e-postadresse. Meldinger som benytter dette blindkopialternativet, legger én melding til leveringsrapporten.

NoteObs! 
I administrasjonssenteret kan du opprette detaljerte regler for Blindkopi-policyen. Når du bruker blindkopihandlingen på utgående policyregler, kan du angi opprinnelige IP-adresser, avsenderdomener og avsenderadresser som alternativer.

Krypter

Krypterer meldinger ved sending. Du kan angi regler for kryptering av utgående post basert på nøkkelord i emnet eller meldingen, vanlige uttrykk eller IP-adressen til avsender, domenet til avsender og mottaker samt e-postadresse.

Tvungen TLS

Tvinger TLS (Transport Layer Security) mellom utgående MTA (Mail Transfer Agent) og mottakerens MTA. Når du konfigurerer denne policyregelen, brukes begrensningene ved Tvungen TLS på samsvarende utgående e-postmeldinger, og de håndheves på tvers av hele domenet.

ImportantViktig! 
Dersom mottakers serversertifikat er utløpt, selvsignert eller ugyldig, opprettes ikke TLS-tilkoblingen, og levering av meldingen blir utsatt.
Hvis en TLS-tilkobling ikke kan opprettes mellom de utgående tjenestene og mottakerens meldingsmiljø, utsettes levering av meldingen i 24 timer. Hvis meldingen ikke kan leveres, sendes en returmelding til avsenderen. Serveren må ha et gyldig, kjent sertifikat for å kunne motta returmeldingen.
Hvis det ikke er merket av for Aktiver opportunistisk TLS for uspesifiserte mottakere, forgrenes ikke de utgående meldingene. Dette betyr at godkjent TLS (Transport Layer Security) håndheves ved levering til alle mottakere av meldingen, der mottakerne samsvarer med policyfilterregelen og mottaker-MTA (Mail Transfer Agent) er konfigurert slik at TLS-baserte tilkoblinger (inkludert gyldige fellessertifikat) godtas. Hvis én av mottakerne har en MTA som ikke støtter TLS-tilkoblinger, sendes ikke meldingen til denne mottakeren. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, håndheves fortsatt godkjent TLS for mottakeren som samsvarer med regelen, men i tillegg kan alle andre mottakere overføres ved hjelp av Opportunistisk TLS hvis alle forsøk på å håndheve TLS mislykkes. Forefront Online Protection for Exchange (FOPE)-tjenesten bruker alltid det høyeste krypteringsnivået som er tilgjengelig ved overføring av meldingene, og hvis det ikke er tilgjengelig, brukes et lavere krypteringsnivå.
For mer informasjon om hvordan få støtte med FOPE, se Få hjelp og teknisk støtte for FOPE.
 
Vis: