Forstå policyregelsyntaks

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Når du skal opprette policyregler i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) har du to alternativer for regelens syntaks. For det første kan du bruke kommadelte verdier (CSV-verdier) kombinert med syntaks som streng-jokertegn-syntaks, som er oppført som Grunnleggende i redigeringsprogrammet for policyregler i FOPE administrasjonssenter. For det andre kan du, for mer kompliserte regler, bruke et delsett av tegn angitt i syntaksen for regulære uttrykk, som er oppført som RegEx i redigeringsprogrammet for policyregler i FOPE administrasjonssenter.

Hvis du ikke er kjent med syntaksen for regulære uttrykk, kan du velge alternativet Grunnleggende, der du kan opprette enkle uttrykk for innholdsfiltrering. Du vil også få hjelp med å skrive riktige uttrykksformat ved at sammenligningsuttrykkene evalueres på grunnlag av konteksten de er definert i. For eksempel vil kun riktige IP-adresser godtas i IP-adressefeltet. Hvis du vil opprette mer avanserte regler, som for eksempel nummermønster eller ordmønster for sammenligning, kan du bruke et delsett av tegn fra regulært uttrykkssyntaks ved å velge alternativet RegEx. Med dette alternativet er ikke kontekstbaserte valideringer tilgjengelige. Kun syntaksspesifikke valideringer gjelder.

Hvis du velger Grunnleggende i redigeringsprogrammet Policyregler, vil du kunne atskille sammenligningsuttrykkene ved hjelp av et CSV-syntaks, som bruker komma som skilletegn. I tillegg vil du kunne forbedre sammenligningsuttrykk ved hjelp av enkle metategn som bruker jokertegn i strengsammenligninger. Den samme syntaksen gjelder for ordlistefiler som er lastet opp via Filtre.

 

Metategn Beskrivelse Eksempel

,

Et komma er det foretrukkede metategnet, også omtalt som skilletegn, og det sammenligner uttrykket som er oppført før eller etter kommaet.

abc, def, xyz samsvarer med abc eller def eller xyz

*

En stjerne er metategnet for jokertegn, og det representerer null eller flere tegn.

NoteObs! 
Dette tegnet tilsvarer tegnet (. *) i syntaksen for regulære uttrykk (RegEx).

ab* samsvarer med aba eller abaa eller abaaa eller ab12345667 og så videre.

?

Spørsmålstegnet representerer et vilkårlig enkelttegn.

NoteObs! 
Dette tegnet tilsvarer (.) i syntaksen for regulære uttrykk.

ab? samsvarer med aba eller abb eller abc eller ab1 eller ab2 og så videre.

\

En omvendt skråstrek brukes som escape-operatør. Escape-operatøren må plasseres foran de grunnleggende syntaksoperatørene for å kunne sammenligne litteralene (,) (*) (?) og (\), og undertrykke deres bestemte mening i hovedsyntakset.

NoteObs! 
Dette tegnet tilsvarer (\) i syntaksen for regulære uttrykk.

\*a\\bc\? samsvarer med *a\bc?

/0 opp til /32

En skråstrek angir notasjonen Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Dette kan uttrykkes ved å legge til en skråstrek (/) etterfulgt av et tall fra 0 til 32 etter den siste oktetten i en IP-adresse.

NoteObs! 
CIDR-notasjonen brukes kun på IP-adresseuttrykk og kan ikke brukes i andre kontekster.

99.99.98.0/23 samsvarer med IP-adresseområder fra 99.99.98.0 opp til 99.99.99.255

NoteObs! 
Det totale antallet tegn som settes inn i et felt eller en ordliste i Policyregel, kan ikke overskride 9 000. Størrelsen på ordlistefiler har en grense på 2 MB.

Når du velger RegEx i redigeringsprogrammet Policyregler, kan du angi mer avanserte uttrykk som samsvarer med tekst- eller nummermønstre, eller mønstre med spesialtegn. Du kan for eksempel sammenligne mange ulike varianter av et ord som viagra, vi@gra, vlagra ved å bruke et delsett RegEx-tegn. Dette lar deg minimere antallet regler som brukes, og lage kraftige sammenligningsuttrykk, for eksempel for skanning etter kredittkortnumre, personnumre, e-postadresser og lignende strenger med sensitive ord eller numre.

RegEx-alternativet i redigeringsprogrammet Policyregler er et delsett av syntaksen POSIX Basic og Extended Regular Expressions (utvidede regulære uttrykk), se tabellen under.

 

Tegntype Tegn Beskrivelse Eksempel

Meta

^

Et cirkumflekstegn samsvarer med startposisjonen i strengen.

NoteObs! 
Når cirkumflekstegnet brukes sammen med dollartegnet, har det samme funksjon som alternativet nøyaktig samsvar.

^abc samsvarer med abc1234, men vil ikke samsvare med 1234abc

Meta

$

Et dollartegn samsvarer med sluttposisjonen i strengen, eller posisjonen rett foran linjeskifttegnet.

NoteObs! 
Når dollartegnet brukes sammen med cirkumflekstegnet, har det samme funksjon som alternativet nøyaktig samsvar.

abc$ samsvarer med 1234abc, men vil ikke samsvare med abc1234

Meta

*

Et stjernetegn samsvarer med det foregående elementet null eller flere ganger.

ImportantViktig! 
Dette tegnet bør brukes med forsiktighet, ettersom sammenligningsuttrykk som bruker dette tegnet, kan gi flere treff enn beregnet.

ab*x samsvarer med abx eller abbx eller abbbx eller abbbbx og så videre.

Meta

+

Et plusstegnet samsvarer med det foregående elementet én eller flere ganger.

Dette tegnet bør brukes med forsiktighet, ettersom sammenligningsuttrykk som bruker dette tegnet, kan gi flere treff enn beregnet.

ab+x samsvarer med abbx eller abbbx eller abbbbx eller abbbbbx og så videre.

Meta

.

Et punktum samsvarer med et vilkårlig enkelttegn, unntatt linjeskifttegnet.

ab.x samsvarer med ab1x eller ab2x eller ab3x eller ab4x og så videre.

Meta

?

Et spørsmålstegn samsvarer med det foregående elementet null ganger eller én gang.

ab? samsvarer med a eller ab

Meta

|

En loddrett strek er et foretrukket tegn, eller skilletegn, som samsvarer med uttrykket enten før eller etter operatøren, som starter med den første (venstre) strengen og stanser når det oppdages et samsvar (treff).

abc|def|xyz samsvarer med abc eller def eller xyz eller abc12345, men samsvarer ikke med a123c eller axm

Meta

\

En omvendt skråstrek gjør at metategn i regulære uttrykk behandles som litterale tegn i regelens kontekst.

x\*1\.5\+9\\x=y samsvarer med x*1.5+9\x=y

Klasse

\w

En omvendt skråstrek og en liten w samsvarer med en et vilkårlig ordtegn, inkludert alfanumeriske tegn med "_".

\w123 samsvarer med a123 eller bbb123 eller c_c123xxx, men samsvarer ikke med @123

Klasse

\d

En omvendt skråstrek og en liten d samsvarer med et vilkårlig desimaltall.

\dabc samsvarer med 123abc eller 12345abcxxx eller 1abc1, men samsvarer ikke med abc123 eller @abc123

Klasse

\s

En omvendt skråstreken og en liten s samsvarer med et vilkårlig blanktegn.

abc\sdef samsvarer med abc def

ImportantViktig! 
Hvis du ikke er kjent med syntaksen for regulære uttrykk (RegEx), anbefaler vi at du bruker det grunnleggende alternativet eller testreglene ved hjelp av policyregelhandlingen Test før du bruker dem med policyregelhandlinger som for eksempel Avvis, Krypter eller Omdiriger. Policyreglene i administrasjonssenteret støtter kun et delsett av RegEx-tegn.
Det totale antallet RegEx-tegn som settes inn i et felt i Policyregel, kan ikke overskride 9 000.

Under finer du eksempler på RegEx-tegn som samsvarer med ulike deler av en melding.

  • Et punktum som brukes til å sammenligne filtyper, vil samsvare med vilkårlige enkelttegn etter uttrykket ditt. Hvis du for eksempel skriver r., vil det samsvare med alle filtyper som starter med bokstaven r og etterfølges av et vilkårlig enkelttegn. Sammenligningsuttrykket r. vil for eksempel samsvare med filtyper som r1 eller andre kombinasjoner med to tegn.

  • Alle RegEx-metategn må ledsages av escape-operatøren for å kunne samsvare med en litteral. Metategn som ikke er RegEx-tegn, sammenlignes litteralt og trenger ikke escape-operatøren. Hvis du vil sammenligne punktumtegnet i et domenenavn, må escape-tegnet legges til dette punktumet ved hjelp av \.. Sammenligningsuttrykket contoso\.com vil samsvare med contoso.com.

  • Når det gjelder Domene-alternativer, baseres sammenligningen av domene på sender- eller mottakerdomenet som finnes i e-posthodet. En regel for å utføre en handling på contoso.com vil for eksempel også påvirke meldinger fra underdomenet 123.contoso.com. Hvis du kun vil sammenligne domenenavnet uten underdomener, kan du konfigurere regelen ved å bruke cirkumflekstegnet og skrive ^contoso.com. En regel som er konfigurert slik vil kun sammenligne e-postmeldinger som sendes eller mottas av contoso.com, og ikke 123.contoso.com.

  • Hvis du vil søke etter termer, for eksempel i emnet, brødteksten eller vedleggsfilnavnet til en e-postmelding som slutter på strengen "het", må du kombinere stjerne og punktum for å utføre sammenligningen. Søketermen .*het vil for eksempel returnere treff som "nøyaktighet" og "skarphet".

  • Et punktum (.) etterfulgt av en stjerne (*) representerer null eller flere tegn. Sammenligningsuttrykket contoso\..* vil for eksempel samsvare med "contoso.com", men også med "contoso.microsoft.com" eller "contoso.mydomain.ca" osv. Hvis du kun vil sammenligne toppdomenene (TLD) i et domene, må du bruke et mer nøyaktig sammenligningsutrykk. contoso\.\w\w\w$ vil samsvare med "contoso.com", "contoso.org" eller "contoso.tv1", men vil ikke samsvare med domener som har mer eller mindre enn 3 alfanumeriske tegn etter punktum.

Regulære uttrykk, forkortet som RegEx, er et standardspråk som brukes i mange system- og programmeringsspråk. Regulære uttrykk kan være effektive hvis de brukes på riktig måte. Du finner mer informasjon om definering av syntaks, samt eksempler og opplæring osv., på mange webområder som for eksempel:

MSDN Introduksjon til vanlige uttrykk

Infonettstedetfor regulære uttrykk

Biblioteknettstedet for regulære uttrykk

 
Vis: