Legge til brukere

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-01

NoteObs! 
Hvis du vil se en video som viser deg de ulike metodene for å legge til brukere i FOPE, se Legge til brukere i Forefront Online Protection for Exchange (kun på engelsk).

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) konfigureres brukerlistekilden i Innstillinger for brukerliste-delen av Tjenesteinnstillinger-fanen på underfanen for domene i på Administrasjon-fanen for FOPE administrasjonssenter.

 • Administrasjonssenter: Brukere kan legges til individuelt, eller gruppevis med en opplastet komma-separerte verdier- (CSV) fil som inneholder en liste over mange brukernavn og deres relaterte tjenesteinformasjon, i FOPE administrasjonssenter. Etter at du har lagt til brukere, kan du redigere brukerkontoene deres og tilordne roller og tillatelser.

  Visse tjenesteinnstillinger for disse kontoene kan styres fra FOPE administrasjonssenter. Hvis du trenger å konfigurere en konto for å ekskludere den fra søppelpostfiltrering eller policyregler, kan du gjøre det på siden for brukeregenskaper. Når kontoene er tilgjengelige i FOPE administrasjonssenter, vil brukerne også automatisk få tilgang til postboksene for karantene og Exchange Hosted Archive (etter versjon 8.1) basert på domenebegrensninger. SMTP-adressene til brukeren kan også brukes for DBEB (katalogbasert kantblokkering).

 • Sikker FTP (SFTP): Du kan lage en brukerliste med e-postadresser og laste den opp til en sikker SFTP-katalog for domenet ditt. FOPE-tjenesten kontrollerer først at brukerlisten oppfyller formatkravene, og legger deretter til brukerne i tjenestene dine. Brukere som er synkronisert via SFTP vises ikke i FOPE administrasjonssenter, men kan brukes for DBEB. Hvis du vil fjerne brukerkontoer fra DBEB, som er lastet opp via SFTP, må du laste opp en tom SFTP-liste for domenet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke sikker FTP til å legge til brukerkontoer i FOPE.

 • Katalogsynkroniseringsverktøy (Directory Synchronization Tool, DST) (anbefales): DST er en nettbasert applikasjon som kommuniserer med virksomhetens Active Directory Domain Services og meldingsmiljøet på Microsoft Exchange Server for å lage en brukerliste med e-postadresser for FOPE- og Exchange Hosted Archive(EHA)-tjenester etter versjon 8.1. Med dette verktøyet kan du administrere brukerkontoene dine ved hjelp av Active Directory Domain Services på ditt lokale kontor. Brukerkontoer som synkroniseres med DST, legges automatisk til i FOPE administrasjonssenter. For disse brukerkontoene kan du kontrollere bestemte tjenesteinnstillinger og fylle karantenekontoer på forhånd. DBEB gjelder sammen med EHA-tjenesteversjon 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, se Verktøy for katalogsynkronisering

 • Eldre DST: På samme måte som DST, er eldre DST et nettbasert program som kommuniserer med virksomhetens Active Directory Domain Services og meldingsmiljøet på Microsoft Exchange Server for å lage en brukerliste med e-postadresser for FOPE- eller EHA versjon 8.1 -tjenester. Med dette verktøyet kan du administrere brukerkontoene dine ved hjelp av Active Directory Domain Services på ditt lokale kontor.

  Brukere som er synkronisert via eldre DST vises ikke i FOPE administrasjonssenter, men kan brukes med DBEB og for EHA-tjeneste versjon 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, se Eldre verktøy for katalogsynkronisering

ImportantViktig! 
For at meldinger (både sendt og mottatt) skal knyttes til en bruker må brukeren være satt opp som en arkiv-aktivert bruker i FOPE administrasjonssenter. Primære og sekundære SMTP-adresser må konfigureres. Alle meldinger som sendes til eller mottas av en uregistrert SMTP-adresse behandles på følgende måte:
 • Disse meldingene er ikke tilgjengelige i brukerens Mine meldinger-mappe (dette gjelder spesielt meldinger som er arkivert før brukeren ble registrert).

 • Ettersom disse meldingen ikke er tilknyttet en bruker, vil de ikke velges for tilsynsgjennomgang.

 • Søking kan bli påvirket, avhenging av søkekriteriene som brukes. Søk utført basert på dato- eller nøkkelordkriteria vil inkludere disse meldingene. Søk basert på brukerkonto(er) vil ikke inkludere disse meldingene. Søk basert på SMTP-adressen vil bare inkludere disse meldingene dersom den uregistrerte SMTP-adressen stemmer med søkekriteriene.

Eksempel: Dersom Mary Smith har en konto i FOPE administrasjonssenter med primær SMTP-adresse marysmith@contoso.com og en uregistrert SMTP-adresse mary.smith@contoso.com, vil søk med teksten marysmith vil returnere meldinger til eller fra marysmith@contoso.com, men ikke mary.smith@contoso.com. På samme måte vil meldinger sendt til andre uregistrerte adresser eller alias kanskje ikke inkluderes i søkeresultatene.

Hvis meldinger er tatt inn i arkivet før opprettingen av brukerens SMTP-adresser, må meldingene være koblet til brukerens konto. Hvis du bruker versjon 8.1 av EHA, gjør du følgende:

Koble meldinger til brukerkontoen (for Exchange Hosted Archive, versjon 8.1)
 1. Logg på archive.messaging.com.

 2. Klikk Administrasjon.

 3. Klikk Kombinere kontoer.

 4. Fullfør følgende:

   

  Aktuelt påloggingsnavn:

  (Skriv inn den primære adressen)

  Gammelt påloggingsnavn:

  (Skriv inn adressen som skal kombineres med den primære adressen)

  Fra:

  (la stå tomt)

  Til:

  (la stå tomt)

 5. Klikk Koble til utestengte meldinger.

 6. Klikk Lagre.

 7. Klikk Ja når du ser meldingen som bekrefter endringen.

Hvis du har Exchange Hosted Archive versjon 9.1, vil ikke arkivmeldinger fanges opp for brukere som ikke har en konfigurert SMTP-adresse i FOPE administrasjonssenter.

Spesifiser brukerlistekilden for et domene
 1. Klikk Domene-fanen i Administrasjon-fanen i FOPE administrasjonssenter.

 2. Klikk domenet du vil endre, i Domener-ruten. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

 3. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger under Brukerlisteinnstillinger.

 4. Klikk ett av følgende alternativer i rullegardinmenyen Velg brukerlistekilde:

  • Administrasjonssenter: Konfigurerer FOPE administrasjonssenter som den offisielle kilden for brukerkontoer med primære SMTP-adresser på det domenet. Disse adressene vil vises i FOPE administrasjonssenter.

  • Sikker FTP: Konfigurerer sikker FTP som den offisielle kilden for brukerkontoer med primære SMTP-adresser på det domenet. Disse adressene vil ikke vises i FOPE administrasjonssenter.

  • Katalogsynkroniseringsverktøy: Konfigurerer katalogsynkroniseringsverktøyet som den offisielle kilden for brukerkontoer med primære SMTP-adresser på det domenet. Disse adressene vil vises i FOPE administrasjonssenter.

  • Eldre katalogsynkroniseringsverktøy: Konfigurerer det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet som den offisielle kilden for brukerkontoer med primære SMTP-adresser på det domenet. Disse adressene vil ikke vises i FOPE administrasjonssenter.

  • Exchange Online: Konfigurerer Exchange Online som den offisielle kilden for brukerkontoer med primære SMTP-adresser på det domenet. Disse adressene vil ikke vises i FOPE administrasjonssenter.

 5. Angi DBEB-modus (modus for katalogbasert kantblokkering) om nødvendig. For mer informasjon om DBEB, se Konfigurere katalogbasert kantblokkering (katalogbasert kantblokking).

 6. Angi e-postadressen som skal motta eventuelle feilvarslinger som genereres under opplasting av brukerlisten, i tekstboksen *Feilvarslingsadresse. Dette alternativet vil vise om domenet er aktivert for DBEB, med mindre brukerlistekilden er katalogsynkroniseringsverktøyet.

 7. Klikk Lagre.

  NoteObs! 
  Hvis du velger Sikker FTP som brukerlistekilde for brukerkontoer, men må endre kilden til Administrasjonssenter eller Katalogsynkroniseringsverktøy på et senere tidspunkt, må du slette den eksisterende brukerkontolisten fra den sikre FTP-databasen. Det gjør du ved å gi en tom fil det samme navnet som du brukte for den aktuelle brukerkontolisten på den sikre FTP-serveren. Deretter laster du opp den tomme filen ved hjelp av den sikre FTP-serveren. Dermed fjernes alle de aktuelle brukerkontoene på den sikre FTP-serveren, slik at du kan endre brukerlistekilden til Administrasjonssenter eller Katalogsynkroniseringsverktøy.
 
Vis: