Overfør innstillinger

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-11

Når du legger nye domener til i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE), har du alternativet å bruke innstillingene for et eksisterende domene som en mal for innstillingene for de nye domenene. Du kan også bruke knappen Overfør innstillinger for å overføre domeneinnstillingene for et domene til alle domenene du valgte i den aktive siden av domenevisningen. Du kan også klikke koblingen Overfør innstillinger (alle sider) under ruten Oppgaver for å overføre domeneinnstillinger til alle domenene som vises i gjeldende visning, uansett hvilke domener du har valgt.

Overføre innstillinger fra et domene til andre domener
 1. I Domene-fanen på Administrasjon-fanen i FOPE administrasjonssenter klikker du på linken Overfør innstillinger (alle sider) under Oppgaver-ruten, eller velger de spesifikke domene du ønsker innstillingene overført til, og klikker deretter på knappen Overfør innstillinger.

  ImportantViktig! 
  Hvis du har klikket koblingen Overfør innstillinger (alle sider), vil disse innstillingene brukes på alle domener i gjeldende visning, og ikke kun på domenene som var valgt. Du vil overstyre eksisterende domeneinnstillinger for måldomenene, så du må passe på at bare domener som skal endres er i den gjeldende domenevisningen. Hvis du vil overføre innstillinger til et delsett av gjeldende domenevisning, lukker du Overfør innstillinger (alle sider) og klikker knappen Overfør innstillinger for å oppdatere kun de valgte domenene.
 2. I dialogboksen Overfør innstillinger angir du domenet du vil overføre innstillingene for, i Kildedomene.

 3. Du kan velge Merk alle hvis du vil overføre alle de følgende innstillingene, eller du kan velge bestemte innstillinger:

  • Språk og tidssone

  • IP-adresser (Adresse til e-postserver og IP-adresser for utgående e-postserver)

  • Arkiveringsinnstillinger (krever arkivabonnement)

  • Søppelpostfiltrering (Aktivert eller Deaktivert)

  • Varsling om virusfiltrering (Varsling om mottaker av innkommende virus, Varsling om virussender, Varsling om innkommende virusadmin, Varsling om utgående virusadmin)

  • Policyfiltrering (Aktivert eller Deaktivert, og innstillingen Bunntekst i utgående e-post)

  • Policyregler (Aktivert eller Deaktivert)

  • Karanteneinnstillinger (inkluderer Søppelpostkarantene, Policykarantene, og innstillingen Kopi av innsending av falsk positiv)

  • Handlinger og varslinger for søppelpost (Søppelposthandling og Varslinger om søppelpostkarantene)

  • Varslinger om overvåking av utsettelser (Utsettelsesvarsling)

  • Krypteringsinnstillinger for e-post (krever krypteringsabonnement)

  NoteObs! 
  De tilgjengelige innstillingene som vises i dialogboksen Overfør innstillinger avhenger av hvilken type FOPE-abonnement du har (arkiv, kryptering). I situasjoner med blandet modus, for eksempel når du overfører domeneinnstillinger for Microsoft Office 365 med frittstående domeneinnstillinger for FOPE, kan du kun overføre innstillinger som er tilgjengelige med Office 365. Innstillingene for IP-adresser og Varsling om virusfiltrering kan ikke overføres hvis du har abonnert på FOPE via Office 365.
 4. Velg ett av følgende alternativer for feltet Brukerlisteinnstillinger:

  • Tom – ingen brukerlisteinnstillinger overføres. Dette er standardalternativet.

  • Overfør brukerlistekilde/Deaktiver DBEB – Verdien for brukerlistekilde i kildedomenet kopieres til måldomenene. Innstillingen Katalogbasert kantblokkering (DBEB) settes til Deaktivert for alle måldomener.

  • Kontroller brukerlistekilde/Overfør DBEB – Systemet kontrollerer automatisk om brukerlistekilden i kildedomenet og i måldomenene er den samme. Innstillingen Katalogbasert kantblokkering (DBEB) kopieres til alle måldomener.

  Hvis du vil ha mer informasjon om brukerlisteinnstillinger, se Konfigurere katalogbasert kantblokkering.

 5. Klikk Overfør.

  NoteObs! 
  Hvis kildedomenet eller ett eller flere av de valgte måldomenene er virtuelle domener, vil denne operasjonen mislykkes fordi du ikke kan overføre brukerlisteinnstillinger til eller fra virtuelle domener.
 
Vis: