Tilordne filtreringstillatelser til en bruker

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-01

Du kan gi Forefront Online Protection for Exchange (FOPE)-filtreringstillatelser til en bruker ved å tilordne bestemte brukerroller fra brukerens administrasjonsinformasjon på Brukere-fanen i Administrasjon-fanen. Roller kan brukes på domenenivå eller på firmanivå, og brukere kan ha flere roller. Det høyeste tillatelsesnivået vil bli lagret og vist i Sikkerhetsvinduet for kontodetaljene for hver bruker. For mer informasjon om brukerroller og tillatelser, se Forstå brukerroller og tillatelser.

Legge filtreringstillatelser til en brukerkonto
  1. Gå til kategorien Administrasjon, og klikk kategorien Brukere.

  2. Klikk den aktuelle brukerkontoen. Administrasjonsinformasjonen for denne brukerkontoen vises i kategorien Brukere.

  3. I Sikkerhet-ruten klikker du Tildel ved siden av Tillatelser.

  4. I dialogboksen Rediger innstillinger for filtreringsrolle klikker du rollen du vil tilordne brukeren, i Rolle-listen. Se Forstå brukerroller og tillatelser hvis du ønsker en beskrivelse av hver enkelt brukerrolle.

  5. Velg om rollen skal brukes på et bestemt domene eller på hele firmaet, under Omfang. Hvis du velger Firma, angir du firmanavnet i tekstboksen.

  6. Klikk Tildel.

 
Vis: