Konfigurere katalogbasert kantblokkering

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-19

Filtreringstjenesten i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) behandler vanligvis alle meldinger som sendes til SMTP-adresser innen domenet ditt. Du kan imidlertid konfigurere tjenesten slik at den validerer meldinger som kommer til domenet, før de viderebehandles. Dette ekstra-alternativet er plassert i delen for katalogbasert kantblokkering, som du finner i midtre rute i Domener-kategorien.

TipTips! 
Brukere av Exchange Online, både Live@edu og Office 365, fylles som regel ikke ut i FOPE Administrasjonssenter. Hvis du vil bruke DBEB (Directory Based Edge Blocking, katalogbasert kantblokkering) ved FOPE-perimeteren, må du laste opp brukerlisten til FOPE.
Slik konfigurerer du katalogbasert kantblokkering for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-ruten. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

 3. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger ved siden av Brukerlisteinnstillinger.

 4. I rullegardinmenyen i delen Katalogbasert kantblokkering velger du ett av følgende:

  • Deaktivert: Deaktiverer katalogbasert kantblokkering for domenet.

  • Avvis: Avviser alle meldinger som sendes til e-postadresser som ikke er en del av domenets brukerliste ved nettverksperimeter.

  • Avvisingstest: Omdirigerer alle meldinger som sendes til brukerkontoer som ikke befinner seg på brukerlisten til en bestemt e-postadresse.

   NoteObs! 
   Modusen Avvisingstest er en testfunksjon som kun er ment å brukes for en kort tidsperiode. Den har som formål å godkjenne nøyaktigheten av brukerlisten. Når modusen Avvisingstest er aktivert, vil alle meldinger som mottas for en mottaker som er oppført på brukerlisten, behandles i henhold til domeneinnstillingene. All e-post som sendes til mottakere som ikke befinner seg på brukerlisten omdirigeres til en egen e-postadresse etter filtrering.

  • Direkte (ufiltrert): Filtrerer et delsett av brukerkontoer via den vertsbaserte filtreringstjenesten. E-post til alle andre SMTP-adresser som ikke befinner seg på listen leveres direkte, uten å gå gjennom den vertsbaserte filtreringstjenesten. E-post til brukere som ikke finnes på Direkte-listen, omgår ikke IP-omdømmeblokkering på nettverkskanten i FOPE.

  • Passiv (gjelder bare for virtuell domene-oppretting): Passiv modus i et domene kan brukes til å konfigurere virtuelle domener for dette domenet, uten at du må oppgi en brukerliste for det overordnede domenet.

 5. I tekstboksen *Feilvarslingsadresse oppgir du hvilke e-postadresser som skal motta eventuelle feilvarslinger som kan oppstå under opplasting av brukerlisten.

 6. Klikk Lagre.

Etter at du har lagt til brukere på domenet og har valgt et alternativ for katalogbasert kantblokkering, vil alle e-postadressene på brukerlisten for domenet brukes til mottakervalidering.

Hvis du deaktiverer Administrasjonssenter som brukerlistekilde for katalogbasert kantblokkering for et domene, deaktiveres mottakervalidering for alle brukerkontoer oppført i administrasjonssenteret for domenet. Hvis du velger å aktivere Administrasjonssenter som brukerlistekilde for katalogbasert kantblokkering for et domene igjen, brukes alle brukerkontoer oppført i administrasjonssenteret til det aktuelle domenet, til mottakervalidering.

NoteObs! 
Hvis du bruker det eldre katalogsynkroniseringsverktøyet eller sikker FTP-opplasting til å legge brukere til tjenesten, tas det alternativet for katalogbasert kantblokkering du valgte for de aktuelle opplastingsmodiene, i bruk. Brukerne vil imidlertid ikke vises i Administrasjonssenter.
 
Vis: