Konfigurere innstillinger for utgående IP-adresse

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-10

NoteObs! 
Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365 for virksomheter- og Live@edu-abonnenter kan vise, men ikke endre verdien i innstillingen IP-adresser for utgående e-postserver i administrasjonssenteret i FOPE.

Hvis du har utgående e-postservere som er konfigurert til å bruke Forefront Online Protection for Exchange (FOPE), må du legge til IP-adressene for disse serverne til tjenesten din ved hjelp av FOPE administrasjonssenter.

Alle utgående e-postmeldinger som sendes via FOPEs utvalg av e-postservere skannes for virus, treff på policyfilterregler og søppelpostegenskaper før de sendes. Utgående e-post fra domener som er oppført og aktivert i FOPE administrasjonssenter leveres av ett utgående utvalg av IP-adresser. E-post som klassifiseres som mulig søppelpost leveres fortsatt, men gjennom et eget utvalg av IP-adresser, som kalles Leveringsutvalg med høyere risiko. Hvis en IP-adresse fra Leveringsutvalg med høyere risiko legges til i en mottakers blokkeringsliste, kan leveringen av søppelpost generert av kompromitterte datamaskiner eller uriktig konfigurerte domener påvirkes, mens flyten av legitim e-post ikke vil påvirkes.

Denne filtreringsprosessen bidrar til å redusere risikoen for at søppelpost sendes fra det vertsbaserte filtreringsmiljøet, ettersom det kunne føre til at enkelte av de utgående IP-adressene til den vertsbaserte filtreringstjenesten ville bli blokkert av firmaer og andre sikkerhetsorganisasjoner.

ImportantViktig! 
Hvis du finner ut at den utgående IP-adressen sender søppelpost, kan du deaktivere den for å beskytte resten av nettverket til problemet er løst.

Du må angi IP-adressene til alle servere som er konfigurert for å rute utgående e-post via den vertsbaserte filtreringstjenesten. Hvis du bruker konvoluttloggføring (som arkiverer fullstendig informasjon om levering av e-post, for eksempel SMTP E-POST FRA, lister over mottakere eller blindkopimottakere med den vertsbaserte arkiveringstjenesten), må IP-adressene til serverne som sender loggføringsmeldingene også angis i denne innstillingen.

 
Vis: