Eksempel på virusvarslinger

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-05-22

Eksemplene nedenfor beskriver eksempler på varslinger for virusfiltreringstjenesten.

Under finner du et eksempel på varsling om en melding som ble avvist fordi den inneholdt et virus.

 

Fra: Antivirusprogram < > eller <EGENDEFINERT SKANNERADRESSE>
Til: <SENDER>
Emne: Melding som ikke kunne leveres, ble returnert til avsender ELLER <EGGENDEFINERT AVVISINGSEMNE>
Denne meldingen ble opprettet automatisk av et e-postleveringsprogram.
En melding du har sendt, var infisert med et virus.
Meldingen kan ikke renses.
ELLER
<EGENDEFINERT AVVIS TEKST>
Virusskanningsrapport:

----------------------------
<FILNAVN> infisert med: <VIRUSNAVN HER>
Levering mislyktes for følgende mottakere (s):
<OPPRINNELIGE MOTTAKERE>
Hvis du vil vite mer om dette viruset, går du til http://www.antivirus.com/vinfo/virusencyclo/
----- Opprinnelig meldingshode -----
<OPPRINNELIG MELDINGSHODE>

Under finner du et eksempel på en advarselsvarsling om en melding som inneholdt et virus og ble renset av virusfiltreringstjenesten:

 

Fra: Antivirusprogram <> eller <EGENDEFINERT SKANNERADRESSE>
Til: <SENDER>
Emne: Advarsel!  En melding du har sendt, inneholdt et virus eller et <EGENDEFINERT ADVARSELSEMNE>
Denne meldingen ble opprettet automatisk av et e-postleveringsprogram.
En melding du har sendt, var infisert med et virus.
Meldingen ble renset og levert.
ELLER
<EGENDEFINERT AVVIS TEKST>
Virusskanningsrapport:

----------------------------
<FILNAVN> infisert med: < VIRUSNAVN HER> -> RENSET!
Mottaker(e) i den opprinnelige meldingen:
<OPPRINNELIGE MOTTAKERE>
Hvis du vil vite mer om dette viruset, går du til http://www.antivirus.com/vinfo/virusencyclo/
----- Opprinnelig meldingshode -----
<OPPRINNELIG MELDINGSHODE>

Under finner du et eksempel på en varsling som er sendt til mottaker av en melding som inneholdt et virus:

 

Fra: Antivirusprogram <> eller <EGENDEFINERT SKANNERADRESSE>
Til: <MOTTAKER>
Emne: [VARSLING] Melding infisert med virus, er avvist eller <EGENDEFINERT ADVARSELSEMNE>
Denne meldingen ble opprettet automatisk av et e-postleveringsprogram.
En melding som er sendt til deg av <AVSENDER>, ble avvist fordi den var infisert med et virus.
Meldingen kan ikke renses.
<EGENDEFINERT ADVARSELTEKST>
Virusskanningsrapport:
----------------------------
<FILNAVN> infisert med: <VIRUSNAVN HER>
Hvis du vil vite mer om dette viruset, går du til http://www.antivirus.com/vinfo/virusencyclo/
----- Opprinnelig meldingshode -----
<OPPRINNELIG MELDINGSHODE>

 
Vis: