Konfigurere adminvarsler om innkommende virus

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

NoteObs! 
 • Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365- og Live@edu-abonnenter kan ikke konfigurere innstillingen Adminvarsel om innkommende virus i FOPE Administrasjonssenter.

 • Funksjonen Admin-varsel om innkommende virus er bare tilgjengelig hvis funksjonen Virusavsendervarsel er aktivert.

 • Hvis du vil konfigurere innstillingene for adminvarsler om utgående virus, kan du se Konfigurere adminvarsler om utgående virus.

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) sender innstillingen admin-varsel om innkommende virus som kopier av alle innkommende virusvarsler til administratoren.

Slik aktiverer du adminvarsler om innkommende virus
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Aktiver ved siden av Adminvarsel om innkommende virus.

 4. I feltet Administrators e-postadresse oppgir du administratoradressen du vil sende varsler om innkommende virus til.

 5. Klikk Lagre.

Slik redigerer du innstillingene for adminvarsler om innkommende virus for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Rediger ved siden av Adminvarsel om innkommende virus.

 4. Endre innstillingene du vil endre, og klikk deretter Lagre.

Slik fjerner du innstillingene for adminvarsler om innkommende virus for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Deaktiver ved siden av Adminvarsel om innkommende virus.

 
Vis: