Forstå ruting av varslingsmeldinger om leveringsstatus

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-02-29

Utgående Leveringsutvalg med høyere risiko styrer leveringen av alle meldinger som er identifisert som Leveringsstatusvarslinger (DSN-meldinger) eller som Rapporter om manglende levering (NDR-meldinger).

Mulige årsaker til en økning av rapporter om manglende levering (NDR-meldinger) omfatter:

  • Et forfalskningsforsøk påvirker en av kundene som bruker den vertsbaserte filtreringstjenesten.

  • Et DHA-angrep (Directory Harvest Attack)

  • Et søppelpostangrep

  • En uautorisert SMTP-server

Alle disse problemene kan resultere i en plutselig økning av antallet rapporter om manglende leveringer (NRD-meldinger) som behandles av tjenesten. Ofte viser det seg at disse NDR-rapportene er søppelpost til andre e-postservere og tjenester.

Både gyldige og potensielt ugyldige NDR-meldinger rutes via Leveringsutvalg med høyere risiko. Følgende retningslinjer kan bidra til å forhindre at meldinger rutes via Leveringsutvalg med høyere risiko.

  • Ikke send legitime e-postmeldinger fra en adresse som er konfigurert i administrasjonssenteret som EGENDEFINERT SKANNERADRESSE for en returnert virus.

  • Ikke send legitime e-postmeldinger fra en adresse som er konfigurert i administrasjonssenteret som RETURADRESSE i en varsling om policyfilterregel.

  • Hvis det er nødvendig å videresende en NDR-melding via den vertsbaserte filtreringstjenesten, legger du meldingen i en komprimert fil og sender den som et vedlegg i en ny e-postmelding.

Hvis du vil ha mer informasjon om varselmeldingene, kan du se Vise varslingseksempler.

 
Vis: