Angi policyregler for overholdelse

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Exchange Hosted Archive (EHA)-tjenesten støtter to spesielle konfigurasjonsinnstillinger:

 1. Utelat kommunikasjon mellom advokat og klient: Denne policyregelen utelater privilegerte meldinger mellom advokat og klient fra gjennomgangen, slik at kommunikasjonens konfidensialitet beskyttes. Denne utelatelsen kan gjelde for individuelle brukere eller for et domene, og den kan være permanent eller definert til å utløpe på en bestemt dato. Du kan angi flere forekomster av denne policyregelen samtidig hvis du har flere ulike forretningskrav.

 2. Implisitt gjennomgang: Denne policyreglen definerer at meldinger som sendes til eller fra bestemte e-postadresser eller domener, eller meldinger som inneholder bestemte ord i emnet, alltid skal merkes som implisitt gjennomgått. Du kan angi flere forekomster av denne policyregelen samtidig hvis du har flere ulike forretningskrav.

Legg til policy-regel for Utelat kommunikasjon mellom advokat og klient
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk på underkategorien Policyregel.

 2. I Generelt-ruten velger du Utelat kommunikasjon mellom advokat og klient i Handling-boksen.

 3. Angi en bestemt dato i boksen Utløpsdato hvis regelen er midlertidig. Ellers lar du boksen stå tom for å gjøre regelen permanent.

 4. I ruten Nye policyregler for overholdelse gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil beskytte meldinger til eller fra en bestemt e-postadresse, velger du E-post og skriver inn e-postadressen.

  • Hvis du vil beskytte meldinger til eller fra et bestemt domene, velger du Domene og skriver inn domenenavnet.

 5. Klikk Lagre policyregel.

Legg til implisitt gjennomgangs-policyregel
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk på underkategorien Policyregel.

 2. I Generelt-ruten velger du Implisitt gjennomgang i Handling-boksen.

 3. I ruten Nye policyregler for overholdelse gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke policyen til på meldinger til eller fra en bestemt e-postadresse, velger du E-post og skriver inn e-postadressen.

  • Hvis du vil bruke regelen på meldinger til eller fra et bestemt domene, velger du Domene og skriver inn domenenavnet.

  • Hvis du vil bruke regelen på meldinger som inneholder bestemte ord i emnet, velger du Emne og angir deretter de aktuelle ordene.

 4. Klikk Lagre policyregel.

 
Vis: