Forstå innsending og evaluering av søppelpost i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2013-03-11

Dine brukere og administratorer kan hjelpe til med å redusere e-postmisbruk ved å følge prosedyrene oppgitt her. Disse prosedyrene forklarer hvordan meldinger sendes til Microsoft® Forefront® Online Protection for Exchange søppelpostanalyseteamet.

Innen FOPE-produktet refererer begrepet spam til en melding som er uoppfordret og uønsket. Ingen søppelpostfilter er imidlertid perfekte, og av og til vil FOPE la en melding som kan anses som spam bli levert til en innboks. Derfor sørger vi for at brukere har en metode for å rapportere til Microsoft at en melding ble feilklassifisert. Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan disse typer meldinger rapporteres.

TipTips! 
For Microsoft Office Outlook®-brukere er hovedmåten å rapportere spam på å bruke et tillegg kjent som Microsoft Junk Email Reporting Add-in (tillegg for rapportering av søppelpost) for Microsoft Office Outlook. For mer informasjon, se Junk E-mail Reporting Tool på Microsoft download center (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=18275).
Hvordan rapportere spam
 1. Opprett en ny tom melding og legg til søppelpostmeldingen som et vedlegg.

 2. Kopier og lim inn den originale søppelpostmeldingens emnelinje inn i den nye meldingens emnelinje.

  ImportantViktig! 
  La brødteksten i den nye meldingen være tom.
 3. Send din nye melding til abuse@messaging.microsoft.com.

Innen FOPE-produktet refererer begrepet falsk positiv til en melding som blir blokkert eller filtrert av tjenesten, men som brukeren mener bør slippe gjennom. Sagt på en annen måte er en falsk positiv en melding som mottakeren vil tillate uten at den blir merket som spam. Disse meldingen kan være enten masseutsendelser som nyhetsbrev, forretningskommunikasjon mellom to personer eller personlige e-postmeldinger. Ved omfattende overvåking har FOPE konkludert at sannsynligheten for å motta falske positive meldinger er på under 1 per 250 000, som er 0,0004 prosent. Ingen spam-filter kan imidlertid være perfekt. Av og til finner FOPE-tjenesten elementer som det tror er spam, men som sluttbrukeren eller meldingsmottakeren ikke ønsker klassifisert som spam. Derfor sørger vi for at brukere har en metode for å rapportere til Microsoft at en melding er feilklassifisert. Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan slike falske positive rapporteres.

TipTips! 
Hovedmåten å rapportere falske positive på finnes i din postboks for søppelpostkarantene. I denne postboksen settes en kryssmerke for å indikere hvilke meldinger som skal rapporteres, og deretter klikkes Ikke søppelpost-knappen over listen med meldinger. For mer informasjon, se emnet Håndtere meldinger i karantene i FOPE.
Hvordan rapportere falske positive
 1. Opprett en ny tom melding og legg til meldingen du vil lagre (dvs. den falsk positive) som et vedlegg.

 2. Kopier og lim den originale meldingens emnelinje inn i den nye meldingens emnelinje.

  ImportantViktig! 
  La brødteksten i den nye meldingen være tom.
 3. Send din nye melding til false_positive@messaging.microsoft.com.

Søppelpostanalyseteamet undersøker dine innsendte meldinger og justerer meldingsfiltrene for å forhindre fremtidig misbruk. Som et resultat oppdaterer og finjusterer Forefront Online Protection for Exchange-tjenesten stadig søppelpostfilteret og beskyttelsesprosesser. Alle innsendte elementer blir evaluert på et globalt nettverksnivå. Falsk-positive innsendelser som er gyldige meldinger som har blitt feilaktig merket som søppelpost, undersøkes og vurderes for mulig regeljustering for å tillate at fremtidige meldinger slipper gjennom søppelpostfiltrene. Derfor er det fordelaktig for deg og alle dine kunder som benytter det globale FOPE-nettverket å gi beskjed om falske positive og ufiltrert spam. Søppelpostteamet undersøker indikatorer i hver innsendte melding, som følgende:

 • Fra-adresse

 • Avsenders IP-adresse

 • Nøkkelord

 • Mottoer

 • Overføringsintervall

 • Andre trender og mønstre

Etter at de har gått gjennom denne informasjonen, implementerer teamet relevante endringer i søppelpostfiltreringsnivåene i FOPE. For mer informasjon om søppelpostteamet kan du se den engelskspråklige Microsoft Exchange søppelpostteam-videoen på http://youtu.be/-TpX_-GMC7o?hd=1 (5:56).

Søppelpostevalueringen er en kontinuerlig prosess som kan benyttes uavhengig av opprinnelig språk og tegnsett. Ofte er søppelpostteamet avhengig av andre meldingsaspekter enn tekst for å filtrere, siden søppelpostmeldinger gjerne er vage eller helt mangler tekst i emnet eller meldingsteksten. Dette betyr at etter at søppelpostteamet har merket en melding som søppelpost, og utført de nødvendige endringene i regelbasen, blir meldingen blokkert i fremtiden helt til karakteristikkene dens har blitt endret i stor nok grad til å unngå filtrene våre. Nye søppelpostregler distribueres kontinuerlig. Tidsrammene for regler på enkeltinnsendinger varierer, avhengig av mengden og kvaliteten på innsendingene. Fordi nye søppelpostregler angis globalt for alle FOPE-kunder, bør du merke deg at ikke alle enkeltvise søppelpostinnsendinger resulterer i en ny søppelpostregel.

 
Vis: