Arbeide med oppsamlingsdomener

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-06-22

NoteObs! 
Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365- og Live@edu-abonnenter kan ikke konfigurere innstillingen Oppsamling – alle domener i FOPE Administrasjonssenter. Funksjonen Oppsamling – alle domener støttes ikke i Office 365 og Live@edu.

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) lar funksjonen Oppsamling – alle domener deg filtrere et domene og alle dets underdomener uten å måtte legge til hvert underdomene i FOPE administrasjonssenter. Oppsamlingsfunksjonen sikrer at post til disse underdomenene behandles i henhold til den overordnede (primære) domeneprofilen. Hvis du aktiverer Oppsamling – alle domener for et domene i organisasjonen din, må du huske å endre MX-posten (Mail Exchange, oppføringen i DNS-innstillingene som identifiserer postserveren som er ansvarlig for å håndtere e-post for det aktuelle domenenavnet) for hvert underdomene.

For å redigere innstillingene beskrevet her, se Redigere domeneinnstillinger.

ImportantViktig! 
  • Du kan ikke bruke Oppsamling – alle domener dersom du også bruker katalogbasert kantblokkering (DBEB). Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Oppsamling – alle domener med katalogbasert kantblokkering, bør du kontakte teknisk støtte før du aktiverer funksjonen.

  • Når du konfigurerer funksjonen søppelpostkarantene for et oppsamlingsdomene, må navngivningskonvensjonen for e-postadressene til underdomenekontoer stemme overens med den som brukes for det overordnede (primære) domenet. Dette gjør at funksjonen filtrerer søppelpost på riktig måte. Dersom den overordnede domeneadressen f.eks. er wilson@contoso.com, må SMTP-adressen for underdomenekontoen være wilson@hr.contoso.com.

 
Vis: