Førstegangsbrukere

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

Hvis du kjører DST for første gang, må du ikke bytte DBEB-modus fra Deaktivert til etter at du har kontrollert at DST fungerer riktig og har fullført synkroniseringen med det vertsbaserte nettverket. Når alle kontoene vises i administrasjonssenteret, kan modusen endres til Avvis eller Avvisingstest. Hvis du konfigurerer domenet til å bruke DBEB før den fulle synkroniseringen er fullført, kan systemet avvise legitime e-postadresser for mottakere som ennå ikke er lagt til i databasen i administrasjonssenteret. Følgende figur viser dialogboksen Brukerlisteinnstillinger.

Brukerdialogboksen for listeinnstillinger

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigureringen, se Konfigurere vertsbaserte tjenester.

 
Vis: