Retningslinjer for innsending av søppelpost i FOPE

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2013-04-11

Forefront Online Protection for Exchange mottar søppelpostinnsendinger fra alle sine kunder. Søppelpostteamet undersøker indikatorer i alle innsendte meldinger, for eksempel Fra-adresse, IP-adressen til avsender, nøkkelord, mottoer, overføringsintervaller og andre trender og mønstre.. Etter at de har gått gjennom denne informasjonen, implementerer teamet relevante endringer i søppelpostfiltreringsnivåene i Forefront Online Protection for Exchange. Meldingen klassifiseres deretter som spam i fremtiden.

Det er best å sende inn ufiltrerte søppelpostmeldinger med den fullstendige Internett-overskriften intakt til søppelpostteamets adresse: abuse@messaging.microsoft.com. Når du sender inn meldinger til denne adressen, må du huske å gjøre følgende:

  • Sende inn fullstendige Internett-overskrifter med den opprinnelige ufiltrerte søppelpostmeldingen. Du må ikke videresende den ufiltrerte søppelpostmeldingen, ettersom denne prosessen utelater Internett-overskrifter.

  • Send den opprinnelige søppelpostmeldingen til søppelpostteamets adresse: abuse@messaging.microsoft.com. Du må ikke endre søppelpostmeldingen eller emnelinjen på noen måte.

  • Send inn ufiltrerte søppelpostmeldinger så raskt som mulig, for å få mest mulig ut av tjenestene. Det er ofte for sent å sende søppelpostmeldinger til evalueringsteamet flere dager etter at de opprinnelig ble mottatt, fordi disse søppelpostmeldingene kan allerede ha blitt opprettet.

Det vil være mest effektivt å kun sende inn ett søppelposteksempel per e-postmelding. Vær også oppmerksom på at det er avgjørende å inkludere de fullstendige Internett-overskriftene. Det gjør du ved å sende den aktuelle meldingen som et vedlegg, sammen med den fullstendige Internett-overskriften, eller ved å bruke Plugin-modulen for søppelpost (som er tilgjengelig for enkelte brukere av Microsoft Office Outlook 2003 og Outlook 2007, avhengig av organisasjonen din).

Send inn den ufiltrerte søppelpostmeldingen, med Internett-overskriftene til meldingen i den øvre delen av meldingen, til abuse@messaging.microsoft.com. Hvis du vil vite hvordan du trekker ut overskrifter manuelt fra mange populære e-postklienter, søker du etter "Hvordan rapporterer jeg søppelpost i innboksen?" i kunnskapsbaseartiklen i Sporingssystem for støttetilfelle.

Hvis du vil vite mer om prosessen for evaluering og innsending av søppelpost, se Forstå innsending og evaluering av søppelpost i FOPE.

 
Vis: