Legge til kode for slutt på filen

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Den siste linjen i alle opplastede filer må inneholde følgende spesialkode for å angi slutten på filen:

#END_OF_FILE

 
Vis: