Opprette en inngående Multi-SMTP-profil

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-10

Dette emnet forklarer hvordan en multi-SMTP profil kan opprettes med Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter. Etter at du har opprettet innkommende multi-SMTP-profiler, er de tilgjengelige for individuelle domener.

ImportantViktig! 
Alle meldinger som behandles av den vertsbaserte filtreringstjenesten, vil bruke disse innkommende serverinnstillingene for å levere meldinger til domenet ditt. Det er viktig at denne informasjonen (IP-innstillingene) er oppdatert til enhver tid.
Slik oppretter du en multi-SMTP-profil:
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Firma.

 2. Gå til delen IP-adresseinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Legg til ved siden av Innkommende multi-SMTP-profiler. Dialogboksen Innkommende multi-SMTP-profilinnstillinger vises.

 3. I området E-postservere skriver du inn serverens IP-adresser og tilordner dem en MX-prioritet. Bruk én linje per oppføring. For hver oppføring atskiller du IP-adressen og MX-prioritet/vekt med et mellomrom. Eksempel:

  • 192.168.0.1 10

  • 192.168.0.2 15

  • 192.168.0.3 20

  I dette eksemplet representerer tallene 10, 15, og 20 MX-prioriteter eller vekt. IP-adressen med lavest nummer (minst vekt)—i dette tilfellet IP-adressen som slutter med 10—foretrekkes. IP-adressene med høyere vekt vil bare bli brukt dersom IP-adressene med lavere vekt ikke svarer på tilkoblingsforsøk.

 4. I boksen Profilnavn skriver du inn navnet på profilen din. Du tilordner dette profilnavnet til dine domener.

 5. Klikk Lagre.

Følgende bilde viser boksen Innkommende multi-SMTP-profilinnstillinger.

Dialogboksen for innkommende e-post server profil innstillinger
 
Vis: