Vanlige spørsmål om meldinger som står i kø, er utsatt eller er returnert

 

Gjelder: Office 365 Small Business, Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-05

Dette emnet gir svar på vanlige spørsmål om meldinger som er satt i kø, er utsatt eller er returnert under Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) filtreringsprosess.

A. Meldinger settes i kø eller utsettes hvis FOPE-tjenesten ikke kan opprette en tilkobling til mottakerserveren for levering av meldingene. Den vil ikke utsette meldinger hvis det returneres en 500-seriefeil fra mottakernettverket.

A. Meldinger oppbevares midlertidig når det ikke kan opprettes en tilkobling til mottakerserveren og denne serveren returnerer en "midlertidig feil", for eksempel et tidsavbrudd for tilkobling, tilkobling nektes eller en 400-seriefeil. Hvis det dreier seg om en permanent feil, for eksempel en 500-seriefeil, returneres meldingen til avsender.

A. Meldinger som er utsatt vil oppbevares i opptil fem dager før de returneres til avsender. Det gjøres forsøk på å sende meldingene på nytt hvert tjuende minutt i løpet av denne tidsperioden. Hvis det returneres en 500-seriefeil eller en permanent feil, fjernes meldingen fra utsettelseskøen og returneres umiddelbart til avsender.

A. Et e-postvarsel som angir at mottakeren ikke har mottatt e-postmeldingen, sendes til avsenderen når meldingen har vært utsatt i to timer. Dette er den eneste varslingen som sendes, før den endelige returneringen når det er gått fem dager.

A. Overvåkingsverktøyet i administrasjonssenteret kan brukes til å sende e-postvarsler til e-postadresser utenfor vanlig sendefrekvens, når antallet utsatte meldinger når en forhåndsdefinert terskel. Disse varslingene sendes hver halvtime, såfremt antallet meldinger i køen er over den forhåndsdefinerte terskelen.

A. Det er ikke nødvendig å varsle FOPE om serverbrudd. Meldinger vil straks utsettes når det returneres midlertidige feil.

 
Vis: