Modi for opplasting av flere kataloger

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

DST støtter for øyeblikket kun modiene Avvis og Avvisingstest for mottakerkantblokkering. Hvis du for øyeblikket bruker Direkte-modus eller Passiv-modus, er det viktig å merke seg at disse modiene ikke støttes av DST.
DST støtter heller ikke virtuelle domener. Selv om innstillingene for det virtuelle domenet ikke endres betydelig hvis du endrer brukerlistekilden for det overordnede domenet, vil innstillingene som er konfigurert i det virtuelle domenet ikke kunne brukes når brukerlistekilden for det overordnede domenet er flyttet bort fra administrasjonssenteret etter SFTPen.

NoteObs! 
Kantblokkeringsmodus er ikke tilgjengelig for brukere som kun abonnerer på tjenestene Hosted Archive eller Hosted Continuity, fordi dette kun gjelder brukere av den vertsbaserte filtreringstjenesten.

Hvis du vil fortsette å bruke disse overføringsmodiene for enkelte domener og bruke DST for andre domener, kan du utelukke domener som bruker Direkte eller Passiv modus.

  • Når du konfigurerer opplastingsmodusen i administrasjonssenteret, bør du kun synkronisere domener som skal brukes av verktøyet. Velg ikke domener som allerede er konfigurert til å bruke Direkte, Gruppefiltrering eller Intelligent ruting (omfatter overordnede og virtuelle domener).

  • Behold den gjeldende konfigurasjonen for å styre disse domenene separat.

 
Vis: