Før du distribuerer versjon 9.1 av katalogsynkroniseringverktøyet

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

Denne delen inneholder informasjon for kunder som planlegger å distribuere og konfigurere tjenesten ved hjelp av Katalogsynkroniseringsverktøyet (DST). Hvis noen av de følgende scenariene gjelder deg, vil informasjonen i denne delen gi deg verdifulle råd før du distribuerer verktøyet.

  • Du bruker DST for første gang.

  • Du bruker allerede Katalogbasert kantblokkering (DBEB) med den vertsbaserte filtreringstjenesten.

  • Du bruker allerede flere opplastingsmodier for brukerlisteopplasting.

  • Du bruker Active Directory-miljøer for flere skoger.

  • Du bruker flere organisasjoner for samme selskap.

  • Du bruker DST for Hosted Archive-kontoer.

Delen Kjente problemer på slutten av denne veiledningen gir også verdifulle opplysninger om distribusjonen, og kan supplementere emnene i denne delen.

 
Vis: