Konfigurere synkronisering av liste over klarerte avsendere for Exchange Server 2007 (valgfritt)

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-08-02

Med DST kan du laste opp sikre avsenderlister for sluttbrukere fra UNRESOLVED_TOKEN_VAL(firstref_exchange)-miljøet. Hvis organisasjonen har aktivert listen Klarerte avsendere, vil DST inkludere denne informasjonen i de planlagte synkroniseringshendelsene.

Før du kan starte synkronisering av listen over klarerte avsendere må du aktivere funksjonen Aggregasjon av Klarert-liste for ditt lokale UNRESOLVED_TOKEN_VAL(2nd_ExchangeNext)-miljø. Hvis du aktiverer denne funksjonen i UNRESOLVED_TOKEN_VAL(2nd_ExchangeNext),vil listen over klarerte avsendere som er opprettet av sluttbrukerne i UNRESOLVED_TOKEN_VAL(1st_Outlook12), integreres i ditt lokale AD DS-miljø. DST laster deretter opp denne informasjonen til tjenesten din under hver planlagte synkroniseringshendelse.

Hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer funksjonen Aggregasjon av Klarert-liste i UNRESOLVED_TOKEN_VAL(2nd_ExchangeNext), se Aggregasjon av Klarert-liste (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153567) og Konfigurere aggregasjon av Klarert-liste (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153568).

 
Vis: