Forstå de ulike rapporttypene i FOPE

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2013-03-15

Det er fire typer rapporter tilgjengelige i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE):

 • Rapport for e-posttrafikk

 • Toppvirusrapport

 • Utsettelsesrapport

 • Hyppigste brukere-rapport

Du kan endre en rapport fra kategorien Mine rapporter etter at den er kjørt. Her kan du gjøre raske endringer i rapportinnstillingene basert på informasjonen du mottar fra rapporten. Les mer om hvordan du oppretter og redigerer rapporter i Opprette, endre eller slette en rapport.

Følgende deler beskriver hver rapporttype i mer detalj.

E-posttrafikkrapporten returnerer antallet og volumet for meldinger av hver trafikktype du velger. Rapporten er delt inn i to deler: E-posttrafikkteller og e-posttrafikkvolum. Hver del viser et sammendrag av returnerte resultater, som er kategorisert i prosentandeler, sektordiagram og linjediagram. Noen av verdiene i rapporten viser også mer detaljert informasjon. Hvis du vil vise et sammendrag per time fra det daglige sammendraget, kan du utvide hver oppføring for å se flere detaljer. Detaljer for en bestemt trafikktype finnes kun i delen Teller for e-posttrafikk.

Tilgjengelige trafikktyper er:

 1. Innkommende levering: Legitime meldinger som leveres til organisasjonen eller domenet. Rapporter som inkluderer denne trafikktypen, omfatter ikke meldinger som tillates av policyfiltreringsregler.

 2. Søppelpost: Innkommende meldinger som filtreres som søppelpost. Denne trafikktypen omfatter forespørsler som sendes til e-postaliasene for e-postmisbruk og innsending av falske positive. Den inkluderer eventuelt også alle meldinger som er merket som ikke-søppelpost, og er forespurt i e-postmeldinger fra Søppelpostkarantene eller Søppelpostvarsling.

 3. Innkommende virus: Innkommende e-post og virusinfiserte filvedlegg som er skannet, samt viruser som er blokkert og renset.

 4. Innkommende policyfilter: Innkommende meldinger som er filtrert av policyfilteret. (Rapporten deler disse meldingene inn i ulike filtertyper.)

 5. Utgående levering: Alle meldinger som sendes fra organisasjonen eller domenet. Denne trafikktypen inkluderer sendte utgående meldinger og utgående meldinger som er blokkert i henhold til et policyfilter.

 6. Utgående virus: Utgående e-post og virusinfiserte filvedlegg som er skannet, samt viruser som er blokkert og renset.

 7. Utgående policyfiltrering: Utgående meldinger som er filtrert av policyfilteret. (Rapporten deler disse meldingene inn i ulike filtertyper.)

NoteObs! 
Denne rapporten viser kun brukere som tilhører domener med katalogbasert kantblokkering aktivert. Det vil hjelpe til å redusere antallet ugyldige brukerkontoer som registreres i denne rapporten.

Toppvirusrapporten returnerer en liste med de topp ti virusene som er oppdaget av virusfiltrene for ditt domene eller sett med domener.

Utsettelsesrapporten returnerer en liste over meldinger som er utsatt av tjenesten. Det inkluderer meldingen og årsaken til utsettelsen.

Hyppigste brukere-rapporten returnerer en liste over de 10 hyppigste brukerne av tjenesten.

 
Vis: