Legge til IP-adressebegrensninger

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-10

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) kan du begrense brukertilgangen til alle webområder og -programmer som en sikkerhetsforholdsregel. Tilgangen kan begrenses til et bestemt sett med IP-adresser for brukere i selskapet. Begrensninger kan angis på firmanivå, domenenivå eller individuelt brukernivå. Definisjonen av disse begrensningene støtter oppføringer for IP-nettverksmasker eller for individuelle IP-adresser.

Slik oppretter du en regel for IP-begrensning
  1. I Administrasjon-kategorien i FOPE administrasjonssenter klikker du Firma-kategorien.

  2. I ruten Sikkerhet klikker du Legg til ved siden av IP-adressebegrensning.

  3. I dialogboksen Legg til tillatte IP-adresser legger du til listen med IP-adresser som har tilgang til webområdene og -programmene i de vertsbaserte tjenestene, i området IP-adresser. Du kan angi en enkelt IP-adresse (192.168.0.1) eller en IP-nettverksmaske (192.168.0.1/24). Bruk én linje for hver oppføring.

  4. Klikk Lagre.

WarningAdvarsel! 
IP-begrensninger påvirker tilgangen til alle webprogrammene i de vertsbaserte tjenestene. Kontoene til brukere med administrative rettigheter for FOPE administrasjonssenter vil ikke berøres av IP-begrensningene.
 
Vis: