Konfigurere filtrering av utgående e-post

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2013-01-10

Når du har validert og aktivert domenene og konfigurert filtrering av innkommende e-post, kan du velge om du vil konfigurere filtrering av utgående e-post.

 1. Kontroller at de utgående domenene du bruker, ikke brukes som åpne releer. (Hvis du finner ut at den utgående IP-adressen sender søppelpost, kan du deaktivere den for å beskytte resten av nettverket til problemet er løst.)

 2. Legg til utgående IP-adresser i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter. All utgående e-post som sendes fra disse adressene, filtreres av FOPE. Du kan legge til utgående IP-adresser på firmanivået eller domenenivået. Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til utgående IP-adresser i domenet.

  NoteObs! 
  Microsoft Office 365-kunder trenger ikke å legge til utgående IP-adresser i FOPE Administrasjonssenter, siden utgående IP-adresser fastsettes av konfigurasjonen for Microsoft Exchange Online.
  1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret i FOPE, og klikk deretter kategorien Domener.

  2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

  3. Klikk Legg til ved siden av IP-adresser for utgående e-postserver under Innstillinger for e-postlevering i den midtre ruten.

  4. Skriv inn de utgående IP-adressene du vil at domenet skal bruke til å sende e-post, i feltet IP-adresser i dialogboksen Legg til utgående IP-adresser. Skriv inn flere IP-adresser på én linje om gangen.

   TipTips! 
   Kontroller at alle utgående IP-adresser som er lagt til i domenet, har tillatelse til å bruke FOPE-tjenesten for utgående filtrering. Hvis du får en feil når det blir gjort forsøk på å videresende e-post til FOPE, eller hvis du ikke er sikker på hvilken utgående IP-adresse du skal angi, kontakter du Internett-leverandøren for å bekrefte adressen.
 3. Konfigurer e-postserveren slik at alle utgående e-postmeldinger dirigeres til mail.messaging.microsoft.com.

  I Exchange Server 2000 og Exchange Server 2003 kan du oppnå dette ved å konfigurere SMTP-koblingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere SMTP-koblingen i Exchange 200x (siden kan være på engelsk). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Exchange Server 2003 i et virtuelt servermiljø, kan du se Konfigurere en intelligent vert på en virtuell SMTP-server (siden kan være på engelsk). For Exchange Server 2007 og Exchange Server 2010 må du konfigurere en sendekobling i stedet for en SMTP-kobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en ny sendekobling (siden kan være på engelsk) (Exchange 2007) og Forstå sendekoblinger (siden kan være på engelsk) (Exchange 2010).

Utgående adgang gjennom FOPE-tjenestenettverket er IP- og domenebegrenset. Alle utgående e-postmeldinger som går gjennom FOPE-utvalget av utgående e-postservere, blir gjennomsøkt for virus, samsvar med policyfilterregler og søppelpost før de sendes.

ImportantViktig! 
Utgående e-post fra domener som er oppført i FOPE administrasjonssenter, leveres som normalt av ett utgående utvalg av IP-adresser. E-post som klassifiseres som mulig søppelpost leveres fortsatt, men gjennom et eget utvalg av IP-adresser kalt leveringsutvalg med høyere risiko. Denne prosessen sikrer at søppelpost som genereres av kompromitterte datamaskiner eller uriktig konfigurerte domener, ikke påvirker flyten av gyldig e-post.

Gå til Verifisere FOPE-konfigurasjonen for å gå til siste trinn i FOPE-konfigureringen.

 
Vis: