Legge til en e-postserveradresse

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

NoteObs! 
Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365 for virksomheter- og Live@edu-abonnenter kan vise, men ikke endre verdien i innstillingen E-postserveradresse i administrasjonssenteret i FOPE.

Du må angi IP-adressen til e-postserveren eller vertsnavnet som din innkommende e-post leveres til etter at det er filtrert, for hvert enkelt domene i organisasjonen. Hvis du har mange e-post-IP-adresser, kan du konfigurere disse som multiple-SMTP-profiler i Firma-kategorien av Administrasjons-kategorien i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter.

Pass på at du angir om IP-adressene skal prioriteres og i hvilken rekkefølge de skal prioriteres. Hvis du heller foretrekker et ringdistribusjonsformat, må du angi dette. Husk at alle meldinger som behandles av den vertsbaserte filtreringstjenesten, vil bruke disse innkommende serverinnstillingene for å levere meldinger til domenet ditt. Det er viktig at domenets IP-adresseinnstillinger er oppdatert til enhver tid.

Du legger til en e-postserveradresse i FOPE administrasjonssenter ved å velge IP-adresseinformasjonen til e-postserveren for dette domenet. Du kan legge til en enkelt IP-adresse eller bruke en av multi-SMTP-profilene du opprettet for firmaet.

Slik legger du til eller redigerer e-postserveradresser for et domene:
  1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

  2. Klikk domenet du vil endre, i Domener-listen. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

  3. Gå til delen Innstillinger for e-postlevering i den midtre ruten, og klikk deretter Legg til ved siden av boksen E-postserveradresse.

  4. Gjør ett av følgende:

    • Velg Angi e-postserveradresse, og skriv deretter inn IP-adressen eller vertsnavnet til e-postserveren.

    • Velg Bruk multi-SMTP-profil, og klikk deretter multi-SMTP-profilen som skal brukes for dette domenet. Se Opprette en inngående Multi-SMTP-profil hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer en multi-SMTP-profil. Obs! Dette alternativet vises kun hvis du allerede har opprettet en multi-SMTP-profil.

  5. Klikk Lagre.

Under finner du et eksempel på dialogboksen Legg til eller rediger e-postserveradresse.

Dialogboksen for melding server-konfigurasjon
 
Vis: