Konfigurere e-post- og direktemeldingsadresser i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-30

Det finnes fem adressetyper:

  • Primær e-post

  • Sekundær e-postadresse

  • Alternativ e-postadresse

  • Bloomberg-adresser

  • Direktemeldinger

Det er bare mulig å ha én primær e-postadresse per bruker, og denne tilordnes når brukeren opprettes. Den primære e-postadressen er brukernavnet som brukes til å logge på Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter og karantenen (basert på tillatelser). Denne e-postadressen brukes også ved katalogbasert kantblokkering (DBEB), hvis du har konfigurert denne funksjonen med administrasjonssenteret eller katalogsynkroniseringsverktøyet som brukerlistekilde. En primær e-postadresse må være fra et domene som du har registrert i administrasjonssenteret.

Den sekundære e-postadressen er en ekstra proxy-adresse som er tilknyttet den primære e-postadressen. Hvis katalogbasert kantblokkering (DBEB) er aktivert for domenet ditt, og administrasjonssenteret er konfigurert som brukerlistekilde, godtas også sekundære adresser ved innkommende filtreringskant, på samme måte som for primære adresser. Den sekundære e-postadressen kan også brukes til å logge på FOPE administrasjonssenter eller karantene. Hvis en bruker har sekundære e-postadresser og domeneinnstillingene for disse adressene er konfigurert slik at de tillater tilgang til karantenen, vises alle karantenemappene automatisk når en bruker logger på karantenewebområdet. En sekundære e-postadresse må være fra et domene som du har registrert i administrasjonssenteret.

Den alternative e-postadressen brukes til nødmeldinger i EHA-tjenester som er nyere enn versjon 8.1. Disse er adresser som ikke tilhører domenene du har registrert i FOPE administrasjonssenter. De er som regel utenfor vanlig sendefrekvens og kan brukes til nødkommunikasjon i tilfeller der ingen av domenene dine kan motta e-post.

Bloomberg- og direktemeldingsadresser brukes til EHA-tjenester som er nyere enn versjon 8.1, og gjelder ikke filtreringstjenesten.

Legg flere e-post- og IM-adresser til en brukerkonto
  1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Brukere.

  2. Under E-postadresser i den midtre ruten klikker du Legg til.

  3. I dialogboksen Legg til adresser i boksen Adressetype velger du adressetypen du vil legge til i kontoen.

  4. I boksen Adresse skriver du inn de fullstendige e-post-, Bloomberg- eller IM-adressene du vil legge til.

  5. Klikk Lagre.

 
Vis: