Forstå administrasjonssenterinnstillingene med DST 9.1

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

Innstillingene i administrasjonssenteret vil vise varslingsadressen som varslinger skal sendes til. Microsoft anbefaler at du bruker en distribusjonsliste for disse varslingene, for å garantere at varslingene sendes riktig. Varslingsadressen som vises, er Varslingsadressen for brukerlisteopplasting som er konfigurert i administrasjonssenteret og finnes i kategorien Firma under Tjenesteinnstillinger. Varslingsadressen må være konfigurert for at synkronisering skal kunne finne sted.

Følgende figur viser ruten Innstillinger for administrasjonssenter.

Administration Center innstillinger-ruten

Innstillingen i Domener viser alle domenene som har brukerlistekilden satt til DST i administrasjonssenteret. Hvis du klikker Vis alle, vil du se en dialogboks med en liste over alle domenene som har DST som brukerlistekilde, samt totalt antall domener.

 
Vis: