Opprette, lese eller svare på en kryptert melding

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2014-09-24

Dette emnet beskriver hvordan vanlige e-postbrukere kan opprette, lese og svare på krypterte meldinger ved hjelp av Microsoft Exchange Hosted Encryption (EHE)-tjenesteabonnement i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Emnet beskriver også noen viktige momenter å huske på når du arbeider med krypterte meldinger. Hvis du vil ha en oversikt over den vertsbaserte krypteringstjenesten i FOPE, kan du se Tjenesteabonnement på Exchange Hosted Email Encryption i FOPE.

Prosessene som beskrives her forklarer hvordan e-postbrukere kan opprette en ny, kryptert melding, lese en kryptert melding de har mottatt eller svare på en kryptert melding.

Slik oppretter du en ny, kryptert melding
  1. Opprett en ny melding i ditt foretrukne e-postprogram, og send meldingen på samme måte som du sender en vanlig, ukryptert melding på.

    Meldingen krypteres uten at du trenger å gjøre noe, såfremt den samsvarer med policyreglene som FOPE-administratoren har konfigurert for firmaet. Det kan f.eks. hende at administratoren har konfigurert reglene slik at de krypterer alle utgående meldinger, eller bare meldinger som inneholder visse ord. Ta kontakt med din lokale e-postadministrator for mer informasjon.

Slik åpner du en mottatt kryptert melding
  1. Åpne den sikre meldingen.

  2. Klikk knappen Les melding.

  3. Skriv inn passordet og klikk Fortsett.

Av sikkerhetshensyn kan koblingen du klikker for å lese den krypterte meldingen, kun brukes én gang. Hvis du forsøker å klikke på den samme koblingen en gang til, vil du motta følgende feilmelding:

  • Denne koblingen har allerede blitt brukt. Hvis du prøver å vise den sikre meldingen, går du tilbake til innboksen, klikker på meldingen du prøver å lese, og åpner vedlegget med navnet message_zdm.html.

Hvis dette skjer, må du gå tilbake til den opprinnelige meldingen du mottok og gå gjennom autentiseringsprosessen på nytt for å lese meldingen. Du vil da motta en ny melding med en ny kobling. Dersom du fremdeles ikke kan lese meldingen, kontakter du avsenderen og gir støtteavdelingen deres beskjed om problemet med å dekryptere meldingen. De vil nå måtte kontakte krypteringsteamet for nærmere undersøkelse. Du kan sende problemet til din lokale støtteavdeling dersom du fortsetter å ha problemer med å dekryptere meldinger.

ImportantViktig! 
Du har 15 minutter på deg til å lese en kryptert melding som ble sendt med EHE-tjenesten. Nedtellingen starter når mottakeren behandler autentiseringen gjennom vedlegget message_vsr.html. Du har 15 minutter på deg til å autentisere, åpne svarautentiseringsmeldingen, klikke på tokenet som ble sendt, lese den dekrypterte meldingen, skrive et svar til avsenderen og sende det for at svaret ditt også skal være kryptert.
Dersom autentiseringsmeldingen av en eller annen grunn blir forsinket, eller dersom meldingen er lang og det tar mer enn 15 minutter å skrive et svar, vil økten bli tidsavbrutt og du får se en feilmelding.
Når du har mottatt en utløpt svarmelding, må du omgående be om en ny en fra HTML-meldingen for å kunne vise den krypterte meldingen på nytt.
Slik sender du et kryptert svar
  1. Klikk Svar eller Svar til alle fra en åpen, kryptert melding. Det åpnes et nytt vindu.

  2. Skriv inn meldingen, og legg ved eventuelle filer. Krypteringstjenesten tillater vedlegg på opptil 10 MB.

  3. Klikk Send sikkert når du er ferdig med å skrive meldingen.

 
Vis: