Konfigurere omskriving av innkommende adresse

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-16

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) er omskriving av innkommende adresse en funksjon av gruppefiltrering. Den skriver om mottakeradresser for spesifikke brukere og leverer meldinger for disse mottakerne basert på IP-adresseinnstillingene for virtuelt domene. Personalavdelingen hos Contoso trenger for eksempel å motta e-post på hr.contoso.com, selv om leveringsplasseringen kan være den samme som for hoveddomenet contoso.com. Hver bruker er tilknyttet et virtuelt domene, på samme måte som i Gruppefiltrering. Hvert enkelt virtuelle domene konfigureres deretter slik at det leverer e-post til bestemte servere innen organisasjonen.

Slik oppretter du et virtuelt domene:
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. I Domener-listen klikker du navnet på domenet som du vil tilknytte som overordnet domene for det nye virtuelle domenet. Du kan søke etter et bestemt domenenavn ved å bruke søkeboksen.

 3. I ruten Domeneinnstillinger i delen Virtuelle domener klikker du Legg til.

 4. Skriv inn navnet på det virtuelle domenet i tekstboksen Virtuelt domenenavn.

  NoteObs! 
  Det virtuelle domenet må formateres som et underdomene av det overordnede domenet. Det overordnede domenet må være validert og aktivert for at du skal kunne legge til virtuelle domener. Brukerlisteinnstillingene for det overordnede domenet må være definert som Administrasjonssenter eller SFTP, og katalogbasert kantblokkering (DBEB) for domenet må være i modusen Avvis eller Passiv.
 5. Hvis du bruker det virtuelle domenet til gruppering og ikke til intelligent ruting, merker du av for alternativet Lever til opprinnelig adresse i overordnet domene. Hvis du bruker det virtuelle domenet til intelligent ruting, må du ikke merke av for dette alternativet.

 6. Klikk Lagre.

  Under ser du et eksempel på dialogboksen Legg til virtuelt domene.

  Legge til en virtuell domene-dialogboks
 
Vis: