Forstå filtrering av virtuelle domener

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-03-07

Du kan konfigurere virtuelle domener for å muliggjøre gruppefiltrering, intelligent ruting og omskriving av innkommende adresse. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med virtuelle og overordnede domener i FOPE.

E-post til et bestemt virtuelt domene behandles for alle e-postadresser som er inkludert i en opplastingsliste for det virtuelle domenet, som spesifisert i innstillingene i administrasjonssenteret. Hvis det mottas e-post for en adresse som ikke er oppført i opplastingslisten til det virtuelle domenet, behandles denne e-posten i henhold til kantblokkeringsinnstillingene for det overordnede domenet.

Funksjonen for gruppefiltrering lar deg definere egne sett med filtreringsregler for ulike grupper med brukerkontoer, selv om alle brukerkontoene tilhører samme domene. Personalavdelingen kan for eksempel ha andre filtreringsregler enn IT-avdelingen.

Funksjonen Omskriving av innkommende adresse i Gruppefiltrering ruter et delsett med brukermeldinger til bestemte leveringsplasseringer, basert på IP-adresseinnstillingene for virtuelle domener, selv om brukerne tilhører samme domene. Det britiske kontoret kan for eksempel motta all e-post for lokale brukere på en bestemt plassering. Denne plasseringen er forskjellig fra målplasseringen for e-post som sendes til amerikanske brukere. Hver bruker er tilknyttet et virtuelt domene, på samme måte som i Gruppefiltrering. Hvert enkelt virtuelle domene blir deretter konfigurert slik at e-post omadresseres til bestemte servere innen organisasjonen.

Hvis du vil endre mottakeradressen tilbake til det opprinnelige navnet i det overordnede domenet, må mottakeradressen skrives på nytt av serveren for innkommende e-post. Hvis mottakeradressen ikke skrives på nytt av serveren for innkommende e-post, kan brukeren se det virtuelle domenenavnet i meldingshodet. Når sluttbrukeren svarer på en melding som er rutet via denne funksjonen, påvirkes ikke sluttbrukerens Svar til-adresse, ettersom denne adressen settes inn av serveren for utgående e-post (e-postserveren din) basert på den primære SMTP-proxy-adressen som er tilknyttet brukeren i miljøet ditt.

Funksjonen Omskriving av innkommende adresse i Gruppefiltrering omskriver mottakeradressene til bestemte brukere og vil levere meldinger for disse mottakerne basert på IP-adresseinnstillingene for virtuelle domener. Personalavdelingen hos Contoso trenger for eksempel å motta e-post på hr.contoso.com, selv om leveringsplasseringen kan være den samme som for hoveddomenet contoso.com. Hver bruker er tilknyttet et virtuelt domene, på samme måte som i Gruppefiltrering. Hvert enkelt virtuelle domene blir deretter konfigurert slik at e-post leveres til bestemte servere innen organisasjonen.

 
Vis: