Arbeide med virtuelle og overordnede domener i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-11-30

NoteObs! 
Hvis du vil se en video om hvordan du oppretter og konfigurerer domener i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE), se Virtuelle domener i Forefront Online Protection for Exchange (bare tilgjengelig på engelsk).

I Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) blir et virtuelt domene formatert som et underdomene, og det kan ha egne filtreringsinnstillinger og -konfigurasjoner. Domenet som det virtuelle domenet tilhører, kalles et overordnet domene. Det virtuelle domenet er ikke et reelt DNS-e-postdomene, men brukes kun til interne konfigurasjonsformål. Du kan for eksempel opprette et virtuelt domene som heter marketing.contoso.com for et overordnet domene som heter contoso.com.

Et virtuelt domene lar deg bruke ulike konfigurasjonsinnstillinger på brukere som tilhører samme domene. Når du har opprettet et virtuelt domene, kan du laste opp et delsett med brukere som tilhører det overordnede domenet, og deretter knytte dem til det virtuelle domenet for å definere egne tjenesteinnstillinger for denne gruppen brukere. Brukere som er tilordnet det virtuelle domenet, vil overta domeneinnstillingene som angitt for det virtuelle domenet. Hvis du vil fjerne brukeres tilknytning til et virtuelt domene, må du enten knytte brukerne til et nytt virtuelt domene eller deaktivere det virtuelle domenet. Hvis du vil vite mer om hvordan du tilknytter brukere til et virtuelt domene i FOPE administrasjonssenter, se Importere flere brukere.

ImportantViktig! 
Når et domene er konfigurert som et virtuelt domene, kan det konfigureres på nytt som et ikke-virtuelt domene.

Når du skal legge til et virtuelt domene, må du først validere og aktivere det overordnede domenet. Brukerlisteinnstillingene for det overordnede domenet må være definert som Administrasjonssenter eller SFTP, og katalogbasert kantblokkering (DBEB) for domenet må være i modusen Avvis eller Passiv. Når det nye virtuelle domenet opprettes, overtar det tjenesteinnstillingene til det overordnede domenet. Hvis DBEB-innstillingene for det overordnede domenet står i en annen modus en Avvis eller Passiv, deaktiveres det virtuelle domenet automatisk. Hvis brukerlisteinnstillingene for det overordnede domenet endres til noe annet enn Administrasjonssenter eller SFTP brukes ikke lenger innstillingene på det virtuelle domenet. Hvis det overordnede domenet er deaktivert, deaktiveres også det virtuelle domenet.

Kantblokkeringsalternativene er ikke tilgjengelige for virtuelle domener. E-post for et bestemt virtuelt domene behandles for alle e-postadresser som er inkludert på en opplastingsliste for det virtuelle domenet, som spesifisert av innstillingene i administrasjonssenteret. Hvis det mottas e-post for en adresse som ikke er oppført i opplastingslisten til det virtuelle domenet, behandles denne e-posten i henhold til kantblokkeringsinnstillingene for det overordnede domenet.

 
Vis: