Endre en annen brukers passord

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-30

Den første gangen du legger til en brukerkonto i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenter, tilordnes den ikke et passord. Du kan imidlertid opprette et passord i FOPE administrasjonssenter. Brukere som har rollen Administrator eller Kontoansvarlig, kan endre passord for andre brukere. Kontoansvarlig kan ikke endre passord for en bruker med administratorrettigheter.

Når brukerkontoen er opprettet i FOPE administrasjonssenter, kan brukere opprette eller tilbakestille passord på påloggingssidene for FOPE administrasjonssenter, søppelpostkarantene eller arkivvisning. Administratorer kan også oppdatere brukernes passord hvis de må endres eller tilbakestilles.

Slik endrer du et brukerpassord fra administrasjonssenteret
  1. Klikk kategorien Administrasjon i FOPE administrasjonssenter, og klikk deretter kategorien Brukere.

  2. Klikk brukerkontoen du vil endre passordet for.

  3. I ruten Sikkerhet klikker du Endre ved siden av Passord.

  4. Skriv først inn passordet for den påloggede administratoren. Deretter skriver du inn det nye passordet for brukeren og klikker Lagre.

  5. Kontroller når passordet sist be endret under Passord i ruten Sikkerhet.

  6. Gi brukeren med det nye passordet.

    NoteObs! 
    Vi anbefaler at du bruker en beskyttet kommunikasjonskanal for å formidle passorddetaljer til brukere, og be brukerne om å endre passordene så snart som mulig.

Når du har tilbakestilt brukerens passord, vil Passord-delen i Sikkerhet-ruten i kategorien Brukere vise når passordet sist ble endret. Du må gi brukeren det nye passordet når det er endret.

 
Vis: