Vanlige spørsmål for policyregler

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-05-02

Emnene i denne delen gir svar på vanlige spørsmål om policyregler for Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Dette er ikke en fullstendig liste over spørsmål og kan supplementeres med informasjon fra Policyregler og tilknyttede emner.

A. Det er ingen grense for hvor mange policyregler du kan opprette.

A. Det tar vanligvis 30-35 minutter å replisere policyregler.

A. Testregler brukes når en administrator vil sjekke hvordan en policyregel fungerer, uten at det påvirker meldingstrafikken til og fra domenet. Alle meldinger som ville ha utløst regelen leveres som normalt, og de merkes med et regelspesifikt flagg som varsler mottakeren om at den ville ha blitt blokkert hvis regelen ikke var i testmodus. Testmodusvarslinger kan settes inn i X-hodet til en melding eller i emnelinjen sammen med policy-IDen. En blindkopi (BCC) kan også aktiveres hvis administratoren vil motta en kopi av meldingene for feilsøkingsformål.

A. Ja. Hvis du bruker syntaksen for regulære uttrykk, kan du benytte jokertegn i nesten alle feltene i brukergrensesnittet for policyregler. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forstå policyregelsyntaks.

A. Ja. Når du oppretter policyregelen, merker du av for "Søk i filer i komprimerte vedlegg" i området Vedlegg.

NoteObs! 
Som standard gjelder ikke dette alternativet for passordkrypterte filer. Hvis du vil tillate at passordkrypterte filer går gjennom den vertsbaserte filtreringstjenesten, må du du sette inn ZIP+ filtypeboksen under Vedlegg. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, og en filtype som du vil at policyregelen skal filtrere, er lagt i en arkivfil som ikke er passordbeskyttet, gjennomsøkes arkivfilen etter viruser, dersom kontrakten din omfatter virusfiltrering. Hvis det ikke blir funnet noe virus, sammenlignes ikke meldingen.
 
Vis: