Forstå kategorien Mine rapporter

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-05

Kategorien Mine rapporter i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret gir kunder tilgang til rapporter som inneholder historiske sammendrag av meldingsfiltrering. Fra kategorien Mine rapporter får du tilgang til rapporteringsdata innen en time etter at meldingen ble behandlet av FOPE tjenesten . Ved å bruke en rekke ulike alternativer til å filtrere informasjonen, kan du vise rapporter om alle domener du styrer, eller om bestemte domener, . Ekstraemnene i dette avsnittet forklarer hvordan du arbeider med de ulike typene rapporter som er tilgjengelige i FOPE.

Det er viktig å merke seg at dataene som brukes for denne rapporteringen bare er tilgjengelige for kunder av informasjonshensyn. Det er ikke en representasjon av alle data som lagres av den vertsbaserte filtreringstjenesten.

TipTips! 
  1. Hvis du vil se en video som viser deg hvordan du bruker funksjonen Mine rapporter til å feilsøke FOPE-tjenesten, se Feilsøking av Forefront Online Protection for Exchange med Mine rapporter (kun tilgjengelig på engelsk).

  2. Rapporteringen er lik for frittstående FOPE kunder og Exchange Online-kunder. Live@edu-kunder vil imidlertid antagelig ikke ha data for toppbrukere, fordi de som regel ikke har en utfylt brukerliste i administrasjonssenteret i FOPE. Hvis du har flere rapporteringsproblemer, kan du se Office 365-administratorer kan ikke logge på karantenetjenesten i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) for å bruke postkarantenen for mer informasjon knyttet til feilsøking av administratorkontoer i FOPE Administrasjonssenter.

 
Vis: