Håndtere meldinger i karantene i FOPE

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-11-15

Dette emnet forklarer hvordan du kan vise, søke etter og flytte meldinger som vises i karantenepostboksen i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Hvis du tar deg tid til å gå gjennom og håndtere meldingene som ble identifisert som søppelpost, kan du bidra til å forbedre e-postopplevelsen. Du kan også bli mer effektiv ved å være med på å sikre at det bare vises meldinger som er av interesse for deg. I tillegg kan du være med på å gjøre selve FOPE-tjenesten mer effektiv. Det kan hende at du også har tilgang til søppelpost som er i karantene, avhengig av hvordan administratoren har konfigurert tjenesten. Dette kan omfatte e-post som ble satt i karantene utelukkende basert på organisasjonens policyer.

Før du begynner å håndtere meldingene som er i karantene, må du logge på karantenepostboksen. Hvis du vil vite hvordan logger på, kan du se emnet Logge på FOPE-karantenetjenesten og tilpasse innstillinger. Det kan hende at du ikke har tilgang til e-post som er i karantene, avhengig av hvordan tjenesten er konfigurert.

Når du har logget på karantenepostboksen, vises meldingene som er i karantene, i listevisningen. Et eksempel på listevisningen vises på bildet nedenfor. Hvis du har flere sider med e-postmeldinger, kan du vise påfølgende sider ved å klikke fremoverpilen nær bunnen av vinduet.

FOPE karantene meldinger i en liste

Du kan søke etter en bestemt melding etter avsenderadresse eller emnelinje. Du kan også bruke jokertegn.

Klikk Emne for en melding for å vise innholdet i én melding i listen.

Du kan velge flere meldinger som du vil slette eller sende til innboksen for firma-e-post, i listevisningen. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av meldingen i listen for å gjøre dette. Hvis en melding i denne visningen har et ikon i kolonnen helt til venstre, er den satt i karantene på grunn av egendefinerte regler for søppelpostfilteret som er konfigurert av administratoren, og dermed kan du ikke rapportere den som Ikke søppelpost.

Klikk Slett eller Flytt til innboks på den øverste menylinjen for å slette meldingen eller flytte den fra listevisningen til innboksen. Du trenger ikke å slette søppelpost. Karantenetjenesten sletter e-post som har vært i karantene i 15 dager eller mer.

Når du viser én melding, kan du få den levert til innboksen ved å klikke knappen Flytt til innboks, som vises på bildet nedenfor. Dermed sendes meldingen til innboksen for firma-e-post. Klikk knappen Ikke søppelpost mens du viser meldingen, hvis den ikke er søppelpost. Dermed sendes meldingen til innboksen for firma-e-post, og i tillegg varsler du FOPE-søppelpostteamet om at meldingen er feilkategorisert som søppelpost.

Flytte en melding til innboksen i FOPE karantene

Hvis knappen Ikke søppelpost ikke vises når du viser en melding, betyr det at meldingen ble filtrert på grunn av begrensninger som e-postadministratoren har iverksatt. Du kan ikke rapportere denne meldingen som feilkategorisert. Det betyr at den beholder gjeldende status og ikke kan rapporteres som interessant for deg. Det vises en forklaring på hvorfor meldingen ikke kan rapporteres, øverst til høyre, men bare hvis administratoren bruker søppelpostregler på domenenivå.

 
Vis: