Konfigurere katalogsynkroniseringsverktøyet

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-10-04

Før du kan konfigurere 9.1 DST må du konfigurere administrasjonssenteret for bruk med dette verktøyet. Se Konfigurere vertsbaserte tjenester for flere detaljer.

 
Vis: