Konfigurere tjenesteinnstillinger for bruker

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-30

Du kan vise de gjeldende serviceabonnementene som er tilgjengelige for brukerne, i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret. Hvis du vil deaktivere eller aktivere bestemte filtreringstjenester for brukeren, kan du endre filtreringsinnstillingene. Tjenestene må være aktivert på domenenivået før du kan aktivere dem for en bestemt bruker. Hvis du abonnerer på en nyere EHA-versjon enn 8.1, kan brukere også deaktiveres for arkivering fra delen Arkiveringsinnstillinger i ruten Tjenesteinnstillinger.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vertsbaserte filtreringsinnstillinger for en brukerkonto:
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Brukere.

 2. Klikk navnet på brukerkontoen du vil redigere. Administrasjonsinformasjonen for denne brukerkontoen vises i kategorien Brukere.

 3. Under Filtreringsinnstillinger i ruten Tjenesteinnstillinger aktiverer eller deaktiverer du følgende tjenester:

  • Søppelpostfiltrering: Meldinger som sendes til og fra denne brukerkontoen, vil skannes for søppelpostmeldinger.

  • Virusfiltrering: Meldinger til og fra denne brukerkontoen vil skannes for virus.

  • Regelfiltrering: Meldinger til og fra denne brukerkontoen vil skannes i henhold til policyfiltreringsregler.

  • Varslinger om søppelpostkarantene: Brukerkontoen vil motta varslinger om søppelpostkarantene.

 4. Klikk Lagre.

Hvis du vil vite hvordan du aktiverer eller deaktiverer innstillinger for Exchange Hosted Archive for en brukerkonto, se Konfigurere arkiveringsinnstillinger på brukernivå.

 
Vis: