Active Directory-miljøer med flere skoger

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

For øyeblikket kan DST kun brukes i en ADDS-topologi med én skog. I topologier med én skog er Microsoft Exchange installert i en enkelt Active Directory-skog som dekker hele organisasjonen. Alle brukere og gruppekontoer og all Exchange-konfigurasjonsinformasjon er plassert i samme skog. Bruk av flere skoger støttes ikke for øyeblikket.

 
Vis: