Konfigurere mottakervarsler om innkommende virus

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-17

NoteObs! 
Dette emnet gjelder bare kunder som bruker FOPE i frittstående modus, ikke som en del av Microsoft Office 365- eller Live@edu-tjenesten. Microsoft Office 365 og Live@edu-abonnenter kan ikke konfigurere innstillingen Mottakervarsel om innkommende virus i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret.

Innstillingen Mottakervarsler om innkommende virus i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) informerer meldingsmottakere om at en infisert melding har blitt avvist av FOPEs filtreringstjeneste. Denne meldingen inneholder avsenderens e-postadresse og virusnavnet.

Hvis et virus oppdages i en melding og kan uskadeliggjøres, sendes en advarsel til mottakerne med beskjed om at meldingen inneholdt et virus, og ble avvist av den vertsbaserte filtreringstjenesten.

Hvis et virus oppdages i en melding og ikke kan uskadeliggjøres, sendes et avvisningsvarsel til mottakerne. Varselet forklarer at den innkommende meldingen var infisert med et virus, og at viruset ikke kunne uskadeliggjøres.

Vi anbefaler ikke å aktivere virusvarslene. Mottakervarsel om innkommende virus er deaktivert som standard.

Slik aktiverer du mottakervarsel om innkommende virus
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Aktiver under Mottakervarsel om innkommende virus.

 4. I delen Varselmelding velger du ett av følgende alternativer:

  • Standardinnstillinger: Send varsler fra den vertsbaserte filtreringstjenesten med standard emnelinje og meldingstekst.

  • Egendefinerte innstillinger: Velg dette alternativet for å opprette en tilpasset emnelinje og meldingstekst. Det egendefinerte visningsnavnet og Fra-adressen for avsendervarsler om virus, brukes i varsler om virus både til avsender og mottaker.

 5. Klikk Lagre.

Slik redigerer du innstillingene for mottakervarsler om innkommende virus for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Rediger under Mottakervarsel om innkommende virus.

 4. Endre innstillingene du vil endre, og klikk deretter Lagre.

Slik fjerner du innstillingene for mottakervarsler om innkommende virus for et domene
 1. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Domener.

 2. Klikk navnet på domenet du vil endre, i Domener-kategorien.

 3. I ruten Varslingsinnstillinger klikker du Deaktiver under Mottakervarsel om innkommende virus.

 
Vis: