Overføring til DST fra administrasjonssenter eller SFTP ved hjelp av katalogbasert kantblokkering

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2009-06-01

Hvis systemet ditt allerede er konfigurert til å bruke katalogbasert kantblokkering (DBEB) for validering av mottakere via opplastinger til administrasjonssenteret eller til en sikker FTP (SFTP), må du kontrollere at DBEB er deaktivert når du bytter modus til Katalogsynkroniseringsverktøy (DST). Etter at den første synkroniseringen er fullført, kan modusen endres til Avvis eller Avvisingstest. Hvis du ikke deaktiverer DBEB, vil enkelte e-postmeldinger returneres. Hvis du oppgraderer fra en tidligere DST-versjon, se Oppgrader til DST 9.1.

Hvis du allerede bruker DBEB i SFTP-modus eller i modusen for administrasjonssenteret, gjør du følgende når du bytter til DST-modus:

 1. Last ned og Installer 9.1 DST. Hvis du vil ha mer informasjon om installasjonen, se Installere verktøyet for katalogsynkronisering.

 2. Bekreft konfigurasjonen av feilvarslingsadressen på Firma-siden i administrasjonssenteret. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjonen, se Konfigurere vertsbaserte tjenester.

 3. Endre opplastingsmodus for Brukerlistekilde for domenene du vil synkronisere til DST. Se Konfigurere vertsbaserte tjenester for flere detaljer.

  NoteObs! 
  Når du endrer opplastingsmodus til DST, må kantblokkeringsmodus være deaktivert. Du må ikke aktivere DBEB på nytt til du har kontrollert at den fullstendige synkroniseringen er fullført.
 4. Kontroller at DST fungerer riktig i det interne nettverket, og at det synkroniserer som det skal med vertsbasert filtrering.

 5. Sett DBEB-modus til Avvis eller Avvisingstest.

  NoteObs! 
  Kantblokkeringsmodus er ikke tilgjengelig for brukere som kun abonnerer på tjenestene Hosted Archive eller Hosted Continuity, fordi dette kun gjelder brukere av den vertsbaserte filtreringstjenesten.
 
Vis: